Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål och flerspråkighet på Utforskarna

Skapad 2021-02-26 10:14 i Dibber Bråta Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Idag har många av Sveriges barn andra modersmål än svenska. Vi vill uppmärksamma och på bästa sätt stödja barnen som går på vår förskola i deras språkutveckling och även få de att känna stolthet över sitt ursprung och sitt språk. Genom ett interkulturellt förhållningssätt ses alla språk och kulturella perspektiv som viktiga.

Innehåll

Vad ska läras ut? 

Flerspråkiga barn ska ha möjligheten till att utveckla deras svenska språk på förskolan men också känna stolthet och kunna få möjlighet att möta sitt modersmål i vår undervisning. Vi vill att barn med annat modersmål ska känna stolthet över sitt språk och sitt ursprung. Vi vill att alla barn på Utforskarna ska få mer kännedom om vår värld och alla länder och kulturer som vi har runt omkring oss.

Att uppmuntra barnen till att prata sitt hemspråk och visa intresse för det tror vi ger både barnen och deras familjer en god självkänsla och att de känner delaktighet. Vi vill att mångkulturen ska finnas ständigt närvarande på avdelningen i olika former. 

Vi vill att det ska vara ett ständigt pågående projekt för att få barnen mer intresserade av den värld vi lever i. Vi vill att alla barn på Utforskarna så tidigt som möjligt skapar förståelse och respekt för andra kulturer och förstår tidigt att alla människor är lika mycket värda trots sitt ursprung. Detta tror vi sker om barnen har så mycket kunskap om världen som möjligt. Kunskap tror vi är grunden för respekt.

Varför? 

Barnen på vår förskola med två eller flera språk upplever även två olika språkliga världar, en på förskolan och en hemma. Barnen utvecklar sin identitet genom språken och förskolan kan vara barnets första och enda möte med svenskan. Det är på förskolan som deras språkliga utveckling sker för det mesta.

Hur ska undervisningen genomföras?

 • Sagor, sånger, ramsor och lekar ska hämtas från olika kulturer och språk.
 • Vi benämner allt med sitt riktiga namn och med korrekta meningar - vi upprepar även det vi pratar om och förstärker med kroppsspråket. 
 • Vi förstärker aktiviteter med bilder över vad vi ska göra.
 • Barnens flaggor sitter uppsatta på vår dörr i hallen där det står land, språk och hur man säger Hej och hejdå.
 • De vardagliga samtalen och undervisningen ska i den mån vi pedagoger kan förstärkas med TAKK.
 • Personalen ska lära sig enkla fraser på olika språk för att visa engagemang och intresse för våra flerspråkiga familjer. Vi ska sen lära ut fraser till barnen, exempelvis att vi på samlingen börjar och avslutar med "hej" och "hej då" på alla språk som representerar barngruppen.
 • Vi samarbetar med biblioteket genom att söka upp och finna litteratur på andra språk.
 • Vi arbetat med sagor med rekvisita - detta är språkutvecklande och mer konkret än en bilderbok.
 • Vi arbetar med appar som stödjer språkutvecklingen, ex. ”Tripp, trapp, träd”, "polyglutt"

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Genom samtal och genom att titta på bilder/filmer av det vi gjort och återkoppla till genomförda aktiviteter tillsammans med de barn det berör. Det är viktigt att alltid förstärka med bilder på det vi gjort/ska göra. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För alla barn på Utforskarna - med fokus på de barn som har annat modersmål.

Av vem?

Samtliga pedagoger på Äventyrarna

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: