Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusbäret vecka. 7

Skapad 2021-02-26 10:12 i Påarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål:

Barnen ska vara mer delaktiga och förstå att de är med och styr verksamheten tillsammans med oss 

Vi ska ge barnen mer kunskap i matematik addition och subtraktion. Få barnen förstå vad siffrorna betyder och hur de ser ut. Hur många prickar som siffran betyder. Se sammanhanget mellan antal  och siffra. 

Hitta aktiviteter som passar de yngre barnen. Matematik på deras nivå. 

Dela gruppen mer i mindre grupper.

 

 

Syfte:

Vi ska fortsätta med den planeringen vi gjorde förra veckan.

Då vi inte kunde utföra det vi hade planerat veckan innan. Att vi ska vi gå tillbaka för att se vad de har tagit till i de tidigare aktiviteterna. för att vi ska kunna gå vidare med nya aktiviteter. Och ge dem ny kunskap efter hand. Så att vi kan se att de förstår aktiviteten.   

Syftet med att hitta aktiviteter som passar de yngre barnen är att de äldre barnen ska kunna fokusera på sina lite mer utmanade aktiviteter i fred. Och samtidigt kunna ge de yngre något som de kan förstå och något som kan utmana dem, utan att de äldre barnen tar över. 

 

Att dela på gruppen i olika grupper gör att vi pedagoger lättare kan se alla barns personliga lärande och ge dem större utrymme att utvecklas på sin egen nivå. Vi pedagoger kan ge varje barn mer tid. Vi är också mer delaktiga och närvarande.

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: