Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism åk 6 VT-21

Skapad 2021-02-26 10:18 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Vi arbetar med magnetism.
Grundskola 6 Fysik
I detta arbetsområde ges du möjlighet att lära om magnetism. Hur upptäcktes magnetism? Vad är magnetism? Vad använder vi dem till? Det är några frågor som vi kommer att söka svar på. Du kommer framöver att få arbeta på ett naturvetenskapligt sätt med fysik, då du övar på att ställa hypoteser, laborera och dokumentera ditt arbete.

Innehåll

 

Innehåll

Mål

 • förstå hur en magnet fungerar
 • fått övat dig att planera och genomföra undersökningar 
 • fått övat dig i att dokumentera ditt arbete med text och bild
 • laborerat med magneter

Begrepp

Magnetisk sydpol, magnetisk nordpol, repellerar, attraherar och kompass.

Genomförande

Vi kommer utgå från kapitlet "magnetism", Gleerups digitala läromedel. Vi kommer även titta på filmer och arbeta laborativt samt träna på att skriva laborationsrapporter. En magnetdriven bil ska byggas.

Bedömning

Bedömning sker genom de diskussioner vi har tillsammans samt genom ett skriftligt prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Fysik åk 6 Magnetism

E
C
A
Fysiken och världsbilden
Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter i samband med magnetism och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter i samband med magnetism och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter i samband med magnetism och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Fysiken och vardagslivet
Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att GE EXEMPEL på och beskriva dessa med VISS användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven har GODA kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ enkla samband inom dessa med RELATIVT GOD användning av fysikens begrepp. I utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med GOD användning av fysikens begrepp. I VÄLUTVECKLADE och VÄL UNDERBYGGDA resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Fysikens metoder och arbetssätt
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven använder utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då ENKLA resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt BIDRA TILL ATT GER FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att EFTER NÅGON BEARBETNING arbeta systematiskt utifrån. Eleven använder utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som EFTER NÅGON BEARBETNING kan förbättra undersökningen.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och EFFEKTIVT sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då VÄL UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Eleven kan göra ENKLA dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra VÄL UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: