Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment på Utforskarna

Skapad 2021-02-26 10:19 i Dibber Bråta Dibber Sverige AB
Förskola
På Utforskarna vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, undersöka och uppleva olika fenomen med roliga och enkla experiment inom olika områden såsom matematik, fysik, kemi och teknik.

Innehåll

Bakgrund

Barnen på Utforskarna är nyfikna och vill undersöka olika saker. Detta kan möjliggöras genom experimenten, att ge barnen möjlighet att prova själva och lära sig nya saker på ett roligt och spännande sätt tillsammans med sina kompisar.

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Genom pedagogledda experiment i hel- och halvgrupp, både inomhus och utomhus. Vi pedagoger ska vara nyfikna på barnens teorier och tankar samt se hur dessa utvecklas. Pedagogen ansvarar för materialet och låter barnen få vara med i genomförandet.

Vårt mål;

 • barnen ska få utveckla sitt kunnande om naturvetenskap, teknik, fysik och enkla kemiska processer
 • att utgå ifrån barnens intressen, behov, erfarenheter och åsikter
 • att barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet
 • att väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik
 • att erbjuda en verksamhet som ger barnen nya utmaningar och lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper
 • att utveckla sin nyfikenhet och lust att lära och utforska 
 • att utmana barnen i sitt tänkande

 

Hur ska dokumentation genomföras?

Vi dokumenterar det barnen ser och upplever genom att ta foton och ibland filmar vi våra experiment. 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Under tiden vi utför experimenten samt under samlingar och i hel-halvgrupp. Vi tittar tillsammans på bilder och filmer av det vi gjort för att minnas. Genom att gå tillbaka och titta på dokumentationerna vi gjort kan vi utveckla och utmana barnens tankar och deras lärande. 

 

Av vem?

Alla pedagoger på avdelningen. Jenny har yttersta ansvaret. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Utforskarna

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: