Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samverkan förskola och hem.

Skapad 2021-02-26 10:22 i Högåsens förskola Öckerö
Förskola
Vi vill att vårdnadshavarna får en större inblick i verksamheten och barnens dag på förskolan för att på så sätt öka deras delaktighet och inflytande.

Innehåll

Var är vi?

Vi arbetar med barn som är mellan 1-3 år. Vi vill hjälpa barnen att berätta om sin dag på förskolan så att vårdnadshavarna kan följa upp och samtala kring aktiviteter i hemmet.

 

Vart ska vi?

Vi vill ge barnen en möjlighet att berätta och visa om vad de gör på förskolan och på så sätt gynna barnens språkutveckling och kommunikation.

Vi vill att vårdnadshavarna får en större inblick i barnens dag på förskolan.

Vi vill ha trygga vårdnadshavare och barn som trivs på förskolan.

Vi vill ha ett öppet klimat gentemot vårdnadshavarna så att de kan komma med förslag och åsikter och på det sättet känna delaktighet och inflytande i vår verksamhet.

 

 

 

 

 

Hur gör vi?

Vi har en föräldraaktiv inskolning.

Vi har uppföljningssamtal en kort tid efter inskolningen för att fånga upp funderingar och åsikter.  

Vi har utvecklingssamtal med grund i Unikum en gång per läsår.

Regelbundna föräldrar brev med bild och text. Här i står det vad vi gjort de senaste veckorna och vad som är aktuellt för tillfället.

Vi gör enskilda lärloggsinlägg på varje barn som visar barnens lärande och utveckling.

Vi gör lärloggsinlägg kring olika aktiviteter som ligger som grund för att skapa möjlighet till dialog mellan barn och vårdnadshavare.

Vi visar dokumentation i hallen om vad vi gjort på förskolan.

 

 

 

Hur blev det?

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: