Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget och ryska revolutionen

Skapad 2021-02-26 10:26 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Historia
De stora förändringarna under 1800-talet (revolutionerna) ledde till nya tankar om hur samhället skulle styras. Nya stater bildades i Europa vilket gjorde att maktbalansen ändrades. Industriers framväxt gjorde att länder sökte efter råvaror och nya marknader i andra delar av världen. Den förändrade maktbalansen och konkurrensen om kolonier var några av anledningarna till att det blev krig 1914.

Innehåll

 

I undervisningen ska vi….

 

 

 

 • ha gemensamma genomgångar
 • titta på en eller ett par filmer
 • arbeta med individuella uppgifter
 • ha ett skriftligt prov

 

 

 

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta?

Du visar dina kunskaper genom att delta i diskussioner, analysuppgifter och källövningar under lektionerna samt genom ett prov i slutet av arbetsområdet.

 

 

Veckoplanering

v.11   Orsaker till kriget, krigsutbrottet samt världskrigets fronter. 

          Film och övning kring historieanvändning.

v.12    De sista krigsåren, Versaillesfreden. Källövning.

v.13    Den ryska revolutionen, situationen i Norden. Film

              Prov

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
SO-bedömning ink. information

E
C
A
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper och kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. (förstå innebörden och kunna använda begreppen i olika sammanhang)
Du har goda kunskaper och kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper och kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Analys
Du kan föra enkla resonemang och beskriva enkla samband. Du beskriver enkla samband och till viss del underbyggda resonemang. (orsaker, konsekvenser, samband, jämförelser, för- och nackdelar, hitta lösningar, växla perspektiv)
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang och beskriva förhållandevis komplexa samband. Du beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang och beskriva komplexa samband. Du beskriver komplexa samband med utvecklade och väl underbyggda resonemang.
Diskussion
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några frågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. (argumentera för en åsikt, föra ett logiskt resonemang)
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några frågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några frågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Söka information
Du kan söka information och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet. (veta hur man söker, väljer ut, kritiskt granskar information)
Du kan söka information och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Du kan söka information och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: