Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelselek - Sniglar

Skapad 2021-02-26 10:29 i Pinjens förskola Helsingborg
Förskola
Vi erbjuder barnen att dramatisera sniglar. Hur rör sig en snigel?

Innehåll

Syfte/varför?: 

Syftet är att barnen ska få möjlighet att använda en ny uttrycksform (drama)

 

Vad/vad är uppgiften till barnen?:

Att röra sig runt som en Snigeln.

 

Hur/hur ska barnen göra uppgiften?:

Vi kommer tillsammans att röra oss som Sniglar runt i rummet.

 

Dokumentation/hur ska vi dokumentera?:

Film, foto, Penna och papper

 

Reflektion/hur ska vi reflektera med barnen efteråt?:

Lill-möte med dokumentation ifrån erbjudandet.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: