Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frågor med ändelsen -ko/-kö

Skapad 2021-02-26 11:12 i Gemensamt grundskola Norrtälje Norrtälje
Planering för VT 2021
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi jobbar med frågor och ändelsen -ko/-kö.

Innehåll

Tidsplan: v.10-13

Vad ska vi göra?

 • Arbeta i kapitel 24-27 i Poks!1
 • Arbeta med andra texter och jobba på läsförståelse
 • Lära oss hur man ställer frågor som Är det? Äter du?  
 • Öva på meningsuppbyggnad och grammatik
 • Öva på uttal 

Hur ska vi gå tillväga för att uppnå målen?

 • Läroböcker, skriftliga övningar, filmer, översättningsverktyg, samtal och diskussion 

Vad ska bedömas?

 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Förmåga att uttrycka sig på finska 
 • Förmåga att skriva på finska
 • Kännedom av grammatiska regler samt rättstavning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: