👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik 1a: Elektricitet

Skapad 2021-02-26 11:11 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Fysik
Spänning, ström , resistans - hur beror de av varandra? Elektricitet är grunden för det moderna samhället och vi lär oss grunderna inom detta fascinerande ämnesområdet.

Innehåll

Innehåll

Vad?

Begrepp:

Laddning, elementarladdning, influens, ledare, isolator, supraledare, elektriskt fält, elektrisk fältstyrka, spänning, ström, resistans, resistor, motstånd, resistivitet, voltmeter, amperemeter, multimeter, seriekoppling, parallellkoppling, ersättningsresistans, polspänning, elektromotorisk spänning, potential, potentialskillnad, jord elektrisk effekt, elektrisk energi, Kilowattimme.

Kunskaper:

• Coulombs lag 

• Ohms lag

• Kirchhoffs lagar

• Samband mellan elektrisk effekt P, spänning U, ström I och resistans R

• Samband mellan elektrisk energi E, effekt P och tid t

 

Hur?

Arbete med boken Ergo, Kapitel 9

Arbete med studieuppgifterna i häftet och inlämning via classroom 

Diagnosen

 

Bedömning: 

studieuppgifter med teori - inlämningsuppgifter 

diagnosen med beräknings uppgifterna

 

 

När?

Planering: tre veckor arbete

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jämvikt och linjär rörelse i homogena gravitationsfält och elektriska fält.
    Fys  -
  • Elektrisk energi: elektrisk laddning, fältstyrka, potential, spänning, ström och resistans.
    Fys  -
  • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
    Fys  -

Matriser

Fys
Elektricitet

Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder

E
C
A
Redogör
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder.

Problemlösning

E
C
A
Teoretisk problemlösning
Eleven identifierar, analyserar och löser enkla problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta och nya situationer med gott resultat.

Kommunikation

E
C
A
Naturvetenskapligt språk
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.