Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik 1a: Termofysik

Skapad 2021-02-26 11:13 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Fysik
Värme, temperatur och tryck Vad är det för skillnad på temperatur och värme? Vad innebär det att det är 20 grader C inomhus? Varför kan båtar flyta på vattnet? I denna del kommer vi gå igenom allt ifrån tryck och Arkimedes princip till ideala gaslagen, temperatur och värme.

Innehåll

Begrepp:

Temperatur och värme: Temperatur, absolut temperatur, NTP, ledning strömning, konvektion, strålning, ideal gas, termisk energi, värme, värmekapacitet, specifik värmekapacitet, specifik smältvärme, specifikångbildningsvärme, smältentalpitet ångbildningsentalpitet, fas, plasma, kondensera, stelna, smälta, förånga, sublimera

Tryck, vätsketryck, gastryck, normalt lufttryck, övertryck, undertryck, lyftkraft

Kunskap:

• Ideala gaslagen anger sambandet mellan tryck p, volym V , molmassan n och temperaturen T hos en gas. R är gaskonstanten.           pV = nRT

• Energin E som behövs för att värma ett ämne ges av ämnets massa m, ämnets specifika värmekapacitet c och temperaturförändringen

      ∆T E = cm∆T

• För att smälta massan m av ett ämne med specifik smältvärme cs krävs energin E
     E = cs m

• För att förånga massan m av ett ämne med specifik ångbildningsvärme ck krävs energin E

     E = ck m    

• Trycket p är kraft F per area

     p=F/A

• Trycket i en vätska ges av trycket p0 ovanför vätskan, vätskans densitet ρ, tyngdaccelerationen g och hur djupt du befinner dig i vätskan h.
     p = p0 + ρgh

• Arkimedes princip innebär att lyftkraften hos en vätska är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskan.

     F = ρgV

Planering:

v.7 Introduktion om termofysik - temperatur och värme 

v.9 Temperatur och värme bärekningsövningar och introduktion om tryck

v.10 Tryck och värme - uppgifter och diagnosen (fredag v.10)

v.11 tisdag - laboratoriet - Värme och Tryck 

 

Betyg baserar på resultat av laboratoriet, del inlämningsuppgifter och diagnosen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tryck, tryckvariationer och Arkimedes princip.
  Fys  -
 • Energiprincipen, entropi och verkningsgrad för att beskriva energiomvandling, energikvalitet och energilagring.
  Fys  -
 • Termisk energi: inre energi, värmekapacitet, värmetransport, temperatur och fasomvandlingar.
  Fys  -
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Fys  -

Matriser

Fys
Fysik 1a

Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder

E
C
A
Redogör
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder.

Problemlösning

E
C
A
Teoretisk problemlösning
Eleven identifierar, analyserar och löser enkla problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta och nya situationer med gott resultat.

Kommunikation

E
C
A
Naturvetenskapligt språk
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: