Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från källa till referat åk 7

Skapad 2021-02-26 13:42 i Norrsätraskolan Sandviken
Vi arbetar med sakprosatexter - fakta och syftet med att skriva referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Om källkritik och konsten att sammanfatta

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen i ämnet svenska ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att
- Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
- Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
- Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
- Söka information från olika källor och värdera dessa

- Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

ARBETSSÄTT

Du får lära dig hur man skriver ett referat av en text som du har läst i Kamratposten. Du får lära dig hur du ska källhänvisa i texten samt hur man skriver referatmarkeringar. Du får tillgång till exempeltexter som du kan använda när du tränar. Därefter skriver du ett eget referat av en text. Avslutningsvis skriver du också ett omdöme på texten, här ska du ha åsikter om texten. Du ger och får respons på din text, möjlighet att bearbeta och därefter lämnar du in till undervisande lärare.
 
Checklista:
När du skrivit ditt första utkast är det dags att kontrollera så att du har fått med dig allt:
Kommer originaltextens huvudtanke fram i din text?
Är källhänvisningen korrekt och i första stycket?
Är referatet kortare än källtexten (max 1/3)?
Finns det lämpliga och varierade referatmarkeringar?

Har du fått med ngt citat från originaltexten.

Är din text sammanhängande och använder du sambandsord?
Har du styckeindelat din text?
Är språket objektivt - formellt?
Har du skrivit din text i presens?

Har du skrivit med dina egna ord?

 

 
BEDÖMNING
Du får en faktatext - en artikel från KP, som du ska sammanfatta i ett referat.  
Du bedöms kring hur väl du följer strukturen/mallen för hur ett referat ska skrivas.
Hur ser ditt innehåll ut?
Får du med det viktigaste ifrån den text du läst (den text du refererar)?
Använder du sambandsord?
Har du källhänvisningar i din text?
Har du styckeindelning?
Har du ett korrekt - formellt - språk?
Hur väl följer du språkets grammatiska regler?

Uppgifter

  • Instruktion sammanfatta tidningsartikel

Matriser

Sv SvA
Sammanfatta tidningsartikel åk 7

Referat

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Referera
skriver namnet på författare, rubrik, tidning och datum i min inledning. Jag refererar till en viss del korrekt i min text.
skriver namnet på författare, rubrik, tidning och datum i min inledning. Jag KURSIVERAR titel och tidning, samt refererar FÖR DET MESTA korrekt i min text. Jag FÖRSÖKER citera.
skriver namnet på författare, rubrik, tidning och datum i min inledning. Jag kursiverar titel och tidning, samt refererar ALLTID korrekt, VARIERAT i min text. Jag citerar KORREKT.
Sammanfatta
sammanfattar till en viss del det viktigaste, och skriver för det mesta med egna ord.
sammanfattar FÖR DET MESTA det viktigaste och Jag skriver MED EGNA ORD.
sammanfattar det VIKTIGASTE och skriver med egna ord. Jag VISAR ett rikt ordförråd.
Språk
skriver till en viss del objektivt. Jag bygger ofta mina meningar rätt, stavar ofta orden rätt och använder ofta skiljetecken rätt i texten.
skriver till FÖR DET MESTA objektivt. Jag bygger FÖR DET MESTA mina meningar rätt, stavar SÅ GOTT SOM ALLTID orden rätt och använder FÖR DET MESTA skiljetecken rätt i texten.
skriver till ALLTID objektivt. Jag bygger ALLTID mina meningar rätt, stavar ALLTID orden rätt och använder ALLTID skiljetecken rätt i texten.
Variation och struktur
upprepar ibland ord och starten på mina meningar, samt delar ibland in texten i rätta stycken.
upprepar SÅ GOTT SOM ALDRIG ord och starten på mina meningar, samt delar OFTAST in texten i rätta stycken.
upprepar så gott som aldrig ord och starten på mina meningar, samt delar ALLTID in texten i rätta stycken.
Omdöme
har en åsikt om antingen bokens handling, budskap eller språk/struktur. Jag kan argumentera för min åsikt i ett led.
har en åsikt om antingen bokens handling, budskap eller språk/struktur. Jag kan argumentera för min åsikt i FLERA led.
har BÅDE POSITIVA och NEGATIVA åsikter om antingen bokens handling, budskap eller språk/struktur. Jag kan argumentera för min åsikt i flera led och utifrån ANDRA PERSPEKTIV.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: