👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar

Skapad 2021-02-26 14:26 i Förskolan Lundagård Umeå
Förskola
Utifrån barnens nyfikenhet på djur har valt att under våren jobba med fåglar. Vilka är de vanligaste småfåglarna som man kan se i trädgården? Vad heter fåglarna? Hur ser de ut? Hur låter dem? Vad äter en fågel? Hur bor fåglarna? Barnen har många bra frågeställningar som vi hoppas att gemensamt finna svar på. "Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik." -Lpfö18

Innehåll

Syfte:

Syftet med fågelprojektet är att utifrån barnens nyfikenhet på djur skapa förutsättningar att utforska och ta reda på mer om vinterfåglarna i vår närmiljö och deras beteende. 

Mål:

Målet är att barnen utvecklar sin förståelse och sitt intresse för djur och naturvetenskap, samt utvecklar förmågan att samtala om naturvetenskap. 

Hur?

Fågelprojektet började med gräsänderna. Vi promenerade och tittade på änderna, vi tog reda på vad änder vill äta och matade sedan änderna med fågelfrön. Vi tittar på filmer med änder, lyssnar på hur de låter och fick besök av en virtuell and. Vi har lärt oss hur man tecknar and på teckenspråk och vi tränar på färger genom att studera ändernas fjädrar. Sedan kom intresset för småfåglar och då beslutade vi att utveckla and-projektet till ett fågelprojekt.

Under fågelprojektet kommer vi att: 

 • Pyssla kikare av toarullar i ateljén 
 • Gå på promenader för att fågelskåda med dessa kikare
 • Spela småfågel-memory 
 • Låna böcker om fåglar på biblioteket 
 • Pyssla fågelholkar av mjölkpaket 
 • Lyssna på fågelläten med hjälp av QR-koder 
 • Sjunga sånger om fåglar på samlingen 
 • Lära oss tecknet för fågel på teckenspråk
 • Med hjälp av "veckans ord" och vårdnadshavare förhoppningsvis lära oss ordet "fågel" på olika språk
 • Lära oss fåglarnas färger genom målarbilder 
 • Dekorera vår inomhusmiljö med bilder och namn på fåglar 
 • Ha reflektion tillsammans med barnen där vi tittar på bilder och videos från allt vi gjort under fågelprojektets gång. 
 • Har vi tur kanske vi kan få låna några uppstoppade fåglar från skolan som vi kan titta närmare på?

Uppföljning:

Arbetet med fågelprojektet fortskrider bra. Barnen jobbar med fåglarna på olika sätt under dagens gång, både inomhus och utomhus. Fågelholkarna som barnen gjorde av mjölkpaket har varit väldigt spännande eftersom det numera finns fågelägg i dem. (plast-ägg i små reden köpta på blomsterlandet, egentligen påskpynt för blomkrukor)
På samlingarna tittar vi in i holkarna för att se om äggen har kläckts. Det kommer många bra funderingar och iakttagelser från barnen: "Hur ska fågelungen komma ut därifrån?" och "Den kommer vara jätte hungrig och ropa på sin mamma som kommer med mat. Fåglar äter maskar för det såg jag på lärplattan!" (Vi kallar vår iPad för lärplatta och barnet har med hjälp av qr-koder tittat på videos filmade inifrån en riktig fågelholk där man fått följa hela processen från ägg till fågel)  Vi planerar att köpa in små kycklingar (efter påsk kan man säkert få tag på billiga påskkycklingar) som kan kläckas i våra holkar.

Även fågelskådningspromenaderna med våra kikare är uppskattade hos barngruppen. Barnen är helt otroliga på att känna igen olika fågelarter, kanske är det tack vare vårat fågel-memory som barnen lärt sig alla namn. Vi sjunger fågelsångerna på samlingen och har imponeras över hur snabbt barnen lärt sig alla nya sånger.

Kikarna är ett vinnande koncept! När vädret tillåter är vi utomhus och spanar på fåglar, när vädret varit mindre bra har vi använt projektorn för att få upp fågelfilmer på väggen och använt kikarna inomhus. 

Utvärdering:

Vi har valt att särskilt utgå ifrån dessa tre läroplansmål: 

– förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

– förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Utifrån dessa mål har vi sett att: 

Barnen har utmanats i sin språkutveckling genom att samtala om naturvetenskapliga fenomen. Barnen får beskriva vad de ser på våra promenader, kommunicera med varandra i grupp bl.a när vi spelat spel och reflekterat ihop på samlingar. Vi ser även att barnen använder många nya fågelrelaterade begrepp när de ställer frågor och samtalar om naturvetenskap. 

Barnen har utvecklat deras förståelse för naturkunskap och samband i naturen. Detta ser vi genom hur barnen berättar för oss, för vårdnadshavare, för andra barn samt andra pedagoger om fåglarna i vår närmiljö och hur de lever. 

Barnen har utvecklat intresse och förståelse för naturens olika kretslopp. Att följa fåglarnas liv och utveckling från ägg till fågel har varit otroligt spännande. Vi har pratat om vad de äter, var de bor och hur de lever. Vi pratar om skräpet i naturen och att fåglarna kanske tror att det är mat, därför måste man slänga skräpet i soptunnan! På våra promenader har vi pratat om att vi människor kan hjälpa fåglarna genom att sätta ut mat till dem på vintern och bygga fågelholkar som de kan bo i. Vi har tittat på både fågelmatare och holkar i vårat närområde. 

Analys och Utveckling: 

Det har varit svårt att få till bra förutsättningar för att kontinuerligt ha reflektion tillsammans med barnen. Vi har tillslut lyckats få tag på en projektor så vi kunnat titta på bilder från allt vi gjort och diskutera tillsammans med barnen. Vi har använt oss av lotusdiagram samt ett häfte för pedagogisk dokumentation från skolverket som vi antecknat stödord från reflektioner i. Vi har sedan använt detta underlag dels för dokumentationer till Unikum och dels för att planera vidare i projektet utifrån barnens frågeställningar, iakttagelser och intressen. Något vi ska ta med oss till nästa projekt är att få till reflektioner oftare med barngruppen.

Måluppfyllelse: 

"Målet är att barnen utvecklar sin förståelse och sitt intresse för djur och naturvetenskap, samt utvecklar förmågan att samtala om naturvetenskap." Vi ser att barnen har utvecklat sin förståelse och sitt intresse för djur och naturvetenskap. De har utvecklat förmågan att samtala om naturvetenskap och vi känner att vi har uppfyllt vårat uppsatta mål för projektet.  

Hur går vi vidare?

Vi har valt att börja avveckla fågelprojektet. Var sak har sin tid. Vi känner att vi har uppfyllt vårat mål för projektet, vi har gjort det vi planterat under dessa fem månader, och dels för att barngruppen mer och mer börjat intressera sig för växterna i förskolans rabatter. Kan vi spinna vidare på det intresset och utveckla ett odlingsprojekt kanske?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18