Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, åk 5 - Syror och baser

Skapad 2021-02-26 14:33 i Centralskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola 4 – 6 Kemi
Under första delen av kemin i årskurs 5 ska vi arbeta med syror och baser där fokus kommer ligga på två laborationer med tillhörande uppgifter

Innehåll

I första delen av kemin ska vi öva på att...

 • ... följa givna planeringar 
 • ... använda utrustningen på ett säkert sätt
 • ... författa laborationsrapporter
 • ... formulera enkla frågeställningar
 • ... författa egna planeringar 
 • ... jämföra våra resultat efter laborationen, dra slutsatser om vad de kan bero på samt ge förbättringsförslag 

Undervisning

Inledningsvis ska vi repetera kemins grundbegrepp och sedan lära oss att rita olika atomslag. Vi ska läsa sidorna tillhörande kapitlet "Syror och baser" i "Boken om fysik och kemi" gemensamt samt kolla på filmen "Testa!: Syror". Efter det ska vi arbeta igenom några av sidorna i arbetsboken som tillhör samma kapitel. När vi gjort detta ska vi utföra vår första laboration, "Teet och citron", och sedan skriva en laborationsrapport. Vi går igenom hur man skriver en planering i instruerande text form för vi sedan ska kunna skriva en sådan individuellt. Efter det ska vi genomföra den andra laborationen där vi testar hur sura och basiska sju ämnen är med hjälp av pH-papper. När vi genomfört laborationen ska eleverna skriva en laborationsrapport. Fokus, i den andra laborationsrapporten, kommer att ligga på att skriva en passande frågeställning samt presentera resultatet i två varianter av indelningar. Indelnings varianterna har vi tidigare gått igenom. Avslutningsvis ska eleverna jämföra sina resultat från den andra laborationen. Eleverna ska sedan fundera på vad likheterna och skillnaderna beror på samt komma på vilka förbättringar som hade kunnat göras.   

 Bedömning kommer göras på följande delar

 • De två laborationstillfällena 
 • De två laborationsrapporterna 

              - Frågeställningen/ar

 • Planeringen 
 • Jämförelsen och förbättringsförslagen

 

OBS! Samtliga kopplingar till kunskapskraven ligger under första kunskapskravet, får ej det att lägga sig under varje som det tidigare gjort.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi, åk 5 - Syror och baser

Kopplingar till läroplanen i matrisen

 • Ke  E 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 6   I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  E 6   Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  C 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  C 6   I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Ke  C 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
 • Ke  C 6   Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  A 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  A 6   I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Ke  A 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  A 6   Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Uppnår inte målet i dagsläget
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustningen
I arbetet använder jag utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder jag utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder jag utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Jag kan jämföra mins och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör jag enkla dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör jag utvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör jag välutvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: