👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen - rätt att uttrycka sig konstnärligt

Skapad 2021-02-26 17:27 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 3 Musik Samhällskunskap
Vad har du som barn rätt till enligt barnkonventionen?

Innehåll

Arbetsgång:

1.Vad står det i barnkonventionen? Vi bekantar oss med dess innehåll och specifikt det som handlar om rätten att uttrycka sig konstnärligt. 

2.Vi sätter upp ett mål med vad vi vill att vår aktivitet (sång) ska åstadkomma - att få dessa att efterlevas i er klass, skola, kommun, Sverige eller i världen. 

3. Vi bestämmer vilken målgrupp vi vill kommunicera med, t.ex. resten av skolan, rektorn eller era föräldrar

4. Vi skriver en ny text till en låt för att skapa uppmärksamhet kring barns rättigheter. Vi gör vår bakgrund till sången själva i Soundtrap.

5. Vi spelar in vår låt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6