👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Melodispel och noter

Skapad 2021-02-27 09:19 i Centralskolan Kristianstad
Grundskola 6 Musik
Du kommer att träna på att spela en eller flera melodier på klangspel, CB och piano. Vi kommer även att arbeta med noter, både notnamn och notvärde.

Innehåll

Vi kommer att lära oss namn på noter. Vi kommer att träna på enkla melodier för att spela på klangspel, CB och piano.

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper på:

-noternas namn

-var noterna ligger på klangspel och piano

-din förmåga att spela en enkel melodi

 

 

Uppgifter

 • Namnen på C-dur skala

 • Namnen på C-dur skala

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6

Matriser

Mu
Musik årskurs 4-6

Mer insats krävs
E
C
A
Sjunga
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slag-verksstämma
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma
samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Kommunicera
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Analysera
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Kommentar

Mer insats krävs
E
C
A