👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text åk 4

Skapad 2021-02-27 14:00 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
En del av svenskämnet är att arbeta med olika texttyper, s k genrer. Eleverna kommer t ex på nationella prov få skriva egna texter av olika genre, så går vi nu igenom och tränar på att skriva instruerande texter.

Innehåll

Vi kommer arbeta med både individuella uppgifter samt i grupp och helklass. Vi utgår ifrån olika exempeltexter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Instruerande text

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingstips
Skriva texter - texttyp
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven kan skriva en instruerande text med begripligt (förståeligt) innehåll och en i huvudsak fungerande struktur. Eleven använder imperativ i någon utsträckning. Texten är någorlunda kronologiskt ordnad
Eleven kan skriva en instruerande text med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur. Eleven skriver till stor del i imperativformen. Eleven använder t ex numrering/punkter eller sambandsord för att öka tydligheten. Texten är i stor utsträckning kronologiskt ordnad.
Titta på olika exempel på instruerande texter och härma hur de ser ut. Träna på att känna igen verbformen "imperativ". Se till att ha med det som ska göras först i början och sedan den som ska göras sen osv.
Skrivregler
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
I texten använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. Felen förstör till viss del förståelsen.
I texten använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet Felen stör men förstör ej förståelsen.
Träna på att sätt ut punkt och stor bokstav i dina texter. Ett sätt kan vara att läsa igenom din text och se om orden ser ut att vara rätt stavade, skiljetecken är på rätt plats och att texten förmedlar det som du vill. Kika också på vår lathund för skrivregler, när är det lämpligt att sätta in skiljetecken eller exempelvis göra ett nytt stycke?