Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Draknästet - uppfinningar

Skapad 2021-02-27 16:49 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vad ligger bakom en uppfinning? Räcker det med en bra produkt som man själv är nöjd med eller krävs det mer? Vi kommer att lära oss mer om detta utifrån hur det sett ut genom årens gång och fokusera på svenska uppfinningar eller utvecklade produkter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Hur fungerar olika produkter och vilka problem har funnits/finns för att kunna få en färdig produkt.
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö. Varför är olika produkter tillverkade på olika sätt och hur påverkar det dig, samhället och miljön.
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. Varför har olika produkter uppfunnits och hur har de utvecklats genom genom åren.

 Så här ska vi arbeta...

Ni kommer att få göra en presentation om en svensk uppfinning. Uppfunnen produkt, till exempel pacemakern ska ni sedan presentera som om det vore er egna uppfinning.
 
Hinner vi - kommer ni även att få uppfinna på egenhand. Finns det något som du tycker borde finnas, som inte redan gör det? Eller finns det en produkt som du tycker behöver utvecklas?
 
 • Titta på film och få tips om hur man ska tänka när man uppfinner något nytt
 • Grupparbete eller enskilt arbete
 • Söka information 
 • Undersöka hur olika produkter har uppfunnits och utvecklats genom tiden.
 • Göra presentationer om olika uppfinningar
 • Planera, skissa och konstruera egen uppfinning - om vi hinner

Elevdelaktighet

 • Du får bestämma om du vill arbeta enskilt eller i grupp 
 • Du får välja vilken svenskuppfinning du/ni vi presentera
 • Du får bestämma hur du eller ni vill framför er presentation
 • Du får bestämma om du vill skapa en egen uppfinning enskilt eller i par

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

Exempel:

 • Berättar om hur din produkt fungerar och vilka problem som du tror har funnits när man uppfann den.
 • Hur du berättar eller skriver om vilka konsekvenser din produkt har fått för människan, samhället och miljön. Att du kan få fram fördelar och nackdelar med din din produkt och hur den är tillverkad.
 • Att du kan berätta om varför just din produkt är, eller har varit viktig. Hur har den förändrat sättet vi lever?
 • Att du kan kommunicera fram hur din produkt har förändrats över tid och om det har blivit några positiva eller negativa effekter av att den har utvecklats.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: