Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotografi åk 8

Skapad 2021-02-28 15:04 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola F – 9
Eleverna arbetar med fotografi, lär sig om mediet, bildkomposition och olika tekniker att kommunicera genom bild.

Innehåll

Fotografi-uppgift Åk 8

I uppgiften skall eleverna skapa ett fotografiskt arbete på temat Framtiden.

De första veckorna går vi igenom några enkla knep för bildkomposition. Eleverna får en första uppgift att gå ut och fotografera på olika teman och övar på hur gestaltande från ord till bild kan ta form.

Tema Framtiden.

Hur kommer jorden se ut om 50 år? Om 100 år? Hur kommer människor att leva? Vilken roll kommer robotar att ha?

Vi går igenom uppbyggnad av olika typer av berättande i bild och hur man genom ljus, symboler och objekt kan både gestalta känslor och kommunicera information i bild.

Eleverna skall skapa en serie bilder utifrån detta tema där de illustrerar deras tankar kring framtiden. I en utvärdering skall de sedan beskriva deras arbetsprocess samt motivera valet av bilder och beskriva tillvägagångssätt.

Lektion 1: Gör dig bekväm med kameran - leta olika motiv på olika teman

Lektion 2: Info om olika tekniker, bildkomposition, etc. Samt research på en fotografisk genre

Lektion 3: Tema Framtiden - Vad tänker du? Vilken genre vill du skapa din bildserie i?

Lektion 4: Fotografera ditt arbete

Lektion 5: Redigera dina bilder och förbered din presentation

Lektion 6: Redovisning och Utvärdering

Matriser

Fotografi Åk 8

E
C
A
Framställa olika typer av berättande och informativa bilder
Berättande bilder i detta fall genom fotografering
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda olika tekniker för att skapa uttryck
I detta fall användandet av kameran och redigeringsprogram
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera egna bilder med anpassning till syfte och sammanhang
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdöme om arbetsprocessen
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: