👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2021-02-28 16:33 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Svenska Geografi
Under några veckor ska du få bekanta dig med länderna och de självstyrande områdena i Norden. Du ska få veta lite om bland annat miljö, kultur, språk, sjöar, berg med mera.

Innehåll

Syfte- Mål

Du ska:

 • kunna göra enkla jämförelser 
 • reflektera kring var i Norden människorna lever
 • använda kartor av olika slag 
 • känna till vilka naturresurser som finns i Norden och hur de påverkar samhället
 • känna till delar av Nordens geografi
 • ha en grundläggande förståelse för Nordens klimat
 • känna till de nordiska språken och kunna göra någon jämförelse med det svenska språket

Arbetssätt - det här ska vi göra:

 • se på filmer om de nordiska länderna och diskutera kring vad vi sett

 • söka fakta och bearbeta olika texter om länderna

 • skriva faktatexter om de nordiska länderna 

 • göra  jämförelser länderna emellan

 • använda kartor och arbeta med namngeografi i Norden

Bedömning:

Din/dina:
analysförmåga  (geografi)

begreppsliga förmåga (geografi)

faktakunskaper

förmåga att hantera och sammanställa information (svenska och svenska som andraspråk)

prov

Tidsplan / Lektionsplanering:

vk 10 - 15

Begreppslista:

 • ebb
 • flod
 • erosion 
 • jordbruk
 • markanvändning
 • glaciär              
 • topografisk karta              
 • trädgräns              
 • fjäll
 •  stat 
 • halvö                            
 • mineral              
 • bergart              
 • malm          
 • renskötsel            
 • tjäle            
 • midnattssol
 • skogsresurser                
 • allemansrätt             
 • gruvstad
 • position           
 • Latitud            
 • Longitud            
 • ångbåt
 • gejser             
 • vulkan              
 • lava
 • klimat

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
  Sv  C 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6

Matriser

Sv Ge
Mall Trelleborgs grundskola

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Nordiska länder
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt kunna placera ut dem på en karta över Norden.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan med viss hjälp tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med stor säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Huvudstäder i Norden
Du ska veta vad huvudstäderna heter i de nordiska länderna samt kunna placera ut dem på en karta över Norden
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan med viss hjälp tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med viss hjälp placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med säkerhet placera ut dem på en karta över Norden.
Nordens karta
Du ska känna till och placera ut några viktiga geografiska platser i Norden.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan med viss hjälp placera ut några viktiga geografiska platser på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet placera ut några viktiga geografiska platser på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet placera ut några viktiga geografiska platser på en karta över Norden.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex klimat, fjord, naturresurser.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss säkerhet ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Naturresurser
Du ska känna till olika naturresurser i Norden.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du känner till några av Nordens olika naturresurser. Du kan med viss hjälp berätta om någon betydelse av detta för samhället.
Du känner till de flesta av Nordens olika naturresurser. Du kan berätta om några betydelser av dessa för samhället.
Du känner till Nordens olika naturresurser. Du kan berätta om betydelsen av dessa för samhället.
Klimat
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan med viss hjälp beskriva klimatet i Norden.
Du kan med viss säkerhet beskriva klimatet i Norden.
Du kan med stor säkerhet beskriva klimatet i Norden.
Likheter/skillnader
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du känner till några likheter och skillnader mellan Sverige och ett annat nordiskt land.
Du känner till flera likheter och skillnader mellan Sverige och två andra nordiska länder.
Du känner till flera likheter och skillnader mellan de olika nordiska länderna.
Språk
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan ge exempel på de nordiska språken samt föra enkla resonemang om språkliga likheter mellan svenska och ett annat nordiskt språk.
Du kan ge exempel på de nordiska språken samt föra utvecklade resonemang om språkliga likheter mellan svenska och ett annat nordiskt språk.
Du kan ge exempel på de nordiska språken samt föra väl utvecklade resonemang om språkliga likheter mellan svenska och ett annat nordiskt språk.