Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2021-02-28 20:55 i Viktoriaskolan Grundskolor
Vi lär oss om partiklar, kretslopp, vatten, luft, fotosyntes. Vi lär oss om vattnets egenskaper och kretslopp. Vi lär oss om luftens egenskaper och sammansättning.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kunna berätta om vattnets egenskaper Kunna beskriva hur vattnets kretslopp går till Kunna förklara vad avloppsrening och vattenrening betyder

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • med hjälp av kunskaper i kemi beskriva olika kretslopp i naturen
 • använda begrepp i kemi för att förklara olika samband i naturen
 • analysera, beskriva, dokumentera, diskutera
 • genomföra undersökningar

Mål

 • Kunna berätta om vattnets egenskaper
 • Kunna beskriva hur vattnets kretslopp går till
 • Kunna förklara vad avloppsrening och vattenrening betyder

Arbetssätt

Vi läser faktatexter 
Vi tittar på filmer
Vi gör egna anteckningar, bilder och beskrivningar
Vi gör enkla experiment med vatten
Vi svarar på frågor/quiz
Vi sjunger vattenkretslopssången - vattenmoln

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • Deltar i diskussioner i klassrummet
 • Tar till dig nya begrepp och använder dem
 • Visar dina kunskaper på lektioner, i lärobok och på prov. 
 

Introduktion Vatten. 

Gleerups: Det livsviktiga vattnet

Vattnets egenskaper. 

Vattnets former. Presentation

Musikklok: Vattenkanonlyricvattenkanon klass04 år 4

 

Begrepp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: