Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg Smultronet 2021

Skapad 2021-03-01 07:05 i Knekten förskola Flen
Förskola
Vi ska under 2021 arbeta med Grön Flaggområdet hav och vatten. Vi ska forska och lära oss mer om hygien och hälsa, vattenexperiment och liv i vatten.

Innehåll

Hygien och hälsa

Hav och vatten

VAD:

Vi vill ge barnen kunskaper om vikten av att sköta sin hygien.

Att jordens tillgångar på vatten är begränsade. 

 

VARFÖR:

Barnen har visat intresse över varför vi ska tvätta händerna så lång tid i samband med Covid 19. Vi pedagoger har uppmärksammat att magsjukefallen har minskat under epidemin och vi vill att barnen ska förstå vikten av samt rutinen gällande handhygien, så att det blir bestående. Vi vill att barnen ska bli medvetna om den behagliga känslan av god personlig hygien.

Ge barnen insikt om att inte alla människor på jorden har tillgång till vatten.

 

HUR :

*Experiment om bakterier

*Filmer om handtvätt och hygien (t.ex Evas vinterplåster/sommarplåster)

*Filmer om vattnets resurser i världen (t.ex UR Bara vanligt vatten)

*Böcker (t.ex Ingrid och bacilluskan, Karius och Baktus)

*Barnkonventionen (t.ex Artikel 24)

*Polyglutt böcker (t.ex Badbaljan, Barnets bästa)

*Rim och ramsor  (t.ex Barnkammarboken) 

 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE :

Ett barn från varje avdelning deltar i ett Grön flagg-råd.

* Barnen är med och påverkar hur aktiviteterna ska utformas, t.ex. genom röstning.

* Vi tar tillvara på barnens tankar och intressen under aktiviteternas gång.

* Ta reda på vad barnen kan och utformar aktiviteterna efter det.

 

HÅLLBAR UTVECKLING 

Vi vill minska smittspridningen i samhället och att barnen genom kunskaperna vill ta sitt ansvar i framtiden. 

Allt lärande barnen får genom temat skapar förutsättningar för att barnen ska tycka det är meningsfullt att i framtiden värna mer om jordens vattenresurser.

Vattenexperiment

Hav och vatten

 

VAD:

Vi vill ge barnen kunskaper om vikten av att vara rädd om jordens vattenresurser och att vattnet behövs för allt liv. Vi vill ge barnen kunskaper om vattnets olika egenskaper. 

 

VARFÖR:

Barnen är mycket intresserade av att undersöka vattnets olika former samt tycker det är lustfyllt att experimentera. Genom experiment är det lätt att få barnen delaktiga i aktiviteten, flera sinnen blir stimulerade. 

 

HUR:

*Undersöka vattnets kretslopp

*Vatten, snö och is experiment

 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE :

1 barn från varje avdelning deltar i ett Grön flagg-råd.

* Barnen är med och påverkar hur aktiviteterna ska utformas, t.ex. genom röstning.

* Vi tar tillvara på barnens tankar och intressen under aktiviteternas gång.

* Ta reda på vad barnen kan och utformar aktiviteterna efter det.

 

HÅLLBAR UTVECKLING:

Genom att vi gör experiment tillsammans i grupper tränar barnen på socialt samspel vilket gynnar både individer och grupper i framtiden. 

Allt lärande barnen får genom temat skapar förutsättningar för att barnen ska tycka det är meningsfullt att i framtiden värna mer om jordens vattenresurser.

 

Liv i vatten

Hav och vatten

VAD:

Vad hittar vi för liv i vår lokala sjö, Hosjön?

Nedskräpning i sjöar och vatten.

 

VARFÖR:

Ge barnen kunskaper om vilket liv det finns i vår sjö.

Vi vill ge insikter om vikten av att människor inte förorenar vårt vatten för människo- och djurlivets skull. 

 

HUR:

*Besöka Hosjön med håvar, luppar, mikroskop

*Skräp promenader vid sjön

*Filmer om liv i sjön, nedskräpning, vattenrening (t.ex UR Bara vanligt vatten- vi älskar vatten)

*Böcker (tar hjälp av bibliotekarien)

*Forska om olika djur i vattnet

*Vattenreningsprojekt

*Digitala hjälpmedel (t.ex Tripp Trapp Träd- Sjön och stranden)

 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE:

1 barn från varje avdelning deltar i ett Grön flagg-råd.

* Barnen är med och påverkar hur aktiviteterna ska utformas, t.ex. genom röstning.

* Vi tar tillvara på barnens tankar och intressen under aktiviteternas gång.

* Ta reda på vad barnen kan och utformar aktiviteterna efter det.

 

HÅLLBAR UTVECKLING:

Alla kunskaper barnen får om livsformer i våra sjöar samt negativa effekter av nedskräpning av dessa, skapar förutsättningar för att barnen i framtiden värnar mer om sjöar och vattendrag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: