Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Stenen 2021.03.01

Skapad 2021-03-01 07:46 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt :Naturvetenskap/Värdegrund

Tidsperiod:2021..03.01-31

Förskolans namn: I Ur och Skur

Grupp: Stenen

Barnens ålder: 3-5

År och datum:: 2021.03.01

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Fortsätter att läsa boken Vem ser Dim och  börjar också läsa boken om Lummer. Letar  ord och som kopplas ihop med naturvetenskap och Gör uppdraget som vi har fått av ugglan Jack. Tar och får förståelse om ordet spillningen olika betydelser.
-

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
Förståelse för samband i naturen och hur naturens olika kretslopp samt hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-Förförståelse hur människor , natur och samhälle påverkar varandra.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Går till skogen fortsätter prata om Allemansrätten så att vi kan bevara naturen till kommande generationer , Intervjuar  barnen vad de kommer ihåg om Allemansrätten .prata om spillning-kretslopp. planterar spillning och ser vad som kan hända? 
-
Malin och Anki


Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Unikum, trean i halen , spaltdokumentationer, barnens bilder och frågor.
-Planeringen upprättad av:

 

Malin och Anki

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: