Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnbäret v.9

Skapad 2021-03-01 08:04 i Påarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål

Grupp 1: Fortsatt fördjupning i kategorisering med hjälp av mönster. 

Grupp 2: Fortsatt fördjupning av ordet mäta och undersöka med hjälp av robotar/digitala verktyg. 

Grupp 3: Fortsätta mötet med det nya materialet magneter och konstruera tillsammans.

 

 

Syfte:

Grupp 1: Barnen ska få fortsätta fördjupa sig i kategorisering, men kommer även läggas fokus på mönster.

Grupp 2: En fördjupad förståelse för mätning med hjälp av digitala verktyg.

Grupp 3: Ett fortsatt utmanade med material i byggrummet där olika konstellationer möts.

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: