Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyttfåglarna VT-2021

Skapad 2021-03-01 08:30 i Klippan ULNA Förskolor
Förskola
Ämnen som musik, matematik, dans och berättande (författarskap) arbetas här med på ett fördjupat plan där barnen får möjlighet att utforska och utveckla intressen för i ett flertal olika ämnen.

Innehåll

För de barn som hösten 2021 börjar skolan åsyftar denna planering att ge barnen redskap och fördjupad kunskap inom ett flertal ämnen. 

Vi kommer att arbeta med musik, matematik, dans och berättade (författarskap). Tanken är att erbjuda ett bredare urval ämnen som förhoppningsvis är lockande och intressant för alla barn där man får en chans att fördjupa sig inom olika ämnen, och skapa eller fördjupa redan funna intressen.

Musik
Består av två delar där den första delen behandlar begreppen tonart och takt. Vi kommer att arbeta med att skapa egna toner och återskapa dessa tillsammans. Vi kommer även att gå igenom vanliga taktinstrument och imitera ljudet samt försöka att identifiera likheter och skillnader. Vi kommer sedan att arbeta vidare med takter med instrumenten som redskap. Fokus ligger där på att finna en takt och behålla denna och eventuellt genomföra taktbyten där vi kommer att arbeta med 1/2, 1/4 och 1/8 takt.
Del 2 fokuserar på att få bekanta sig med instrumentet gitarr. Vi kommer att gå igenom hur man håller i en gitarr, räkna hur många strängar den har samt gå igenom deras namn. Barnen kommer att få spela på de olika strängarna och härma tonerna på dessa för att bekanta sig med hur en gitarr låter och är uppbyggd. Vi kommer sedan att arbeta med spelteknik, behandla enklare ackord och eventuellt utmana oss med att spela i takt, med eller utan ackord. Begrepp som här behandlas är: strängar, ackord och takt.

 

Mer information om kommande ämnen och innehåll uppdateras inom kort.

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: