Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analog programmering- Variationsteoretiskt informerat undervisningsupplägg med hjälptext

Skapad 2021-03-01 08:34 i Munkebo förskola Eslöv
Förskola
Analog programmering.

Innehåll

Variationsteoretiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

I vårt projekt arbetar vi med kartor. Vi vill ta redan på barnens förkunskaper kring kartan och dess användning.

vi riktar in oss på riktning(höger, vänster, framåt och bakåt.

För att ge barnen en förståelse om kartan och dess användningsområden.

Här beskriver du varför vi vill skapa undervisning inom området ni valt och syfte med det. Detta utifrån observationer och reflektioner.

Vi har sett och hört det här i barngruppen och vill öka barnens kunnande inom detta område..... eller...”
”I denna planerade undervisning vill vi uppmärksamma och skapa nyfikenhet hos barnen inom detta område ....”

 

Mål:

 

Samtolkning

 Här fyller du i målet med undervisningen och aktiviteten.

”Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla/lära sig mer om riktning.”
”Vi vill ge barnen ökad kunskap om....”
”Vi vill göra barnen nyfikna på och utveckla...”

Välj och koppla läroplansmål längst ner på denna sida genom att klicka på "lägg till - läroplan" .

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Variationsteoretiskt informerat undervisningsupplägg

Analog programmering.

 

Samplanering

 

Vad(lärandeobjekt)?
Höger, vänster, framåt, bakåt.

Hur(form)?
Analogt programmeringsmaterial.

 

Vem/vilka(aktörer)?

Små grupper. Alla medverkar.

Var(ute-inne-rum-plats)?

Inomhus

När?

V 9

Varför dessa val?

Vi har upptäckt att barnen saknar begreppen.


Vi vill hitta rätt nivå att utgå ifrån.

 

 

För- och efterbedömning

 

Varför(mål)?
Kunna navigera och orientera sig.

 

Vad(beskrivning av valt lärandeobjekt)?

vi vill ta reda på barnens förkunskaper kring höger, vänster, framåt och bakåt.

 

Hur(planering)

Med hjälp av ett rutnät och pilar orientera sig fram till målet. Vi pedagoger förhåller oss neutrala i våra uttryck och är noga med att inte skapa en undervisningssituation.

Vem/vilka?

Barnen är uppdelade i tre grupper.

Var?

Inomhus

När?

V 9 och 10

 

 

 

 

 


Dokumentation

 

Genomförande

 Här fyller du i vad som ska dokumenteras och hur aktiviteterna ska dokumenteras.

T ex genom samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto mm
Vi har valt att fokusera på att dokumentera…….
Vem dokumenterar och när? 

Koppla dokumentationerna i Unikum till denna planering.

Vi dokumenterar genom film

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Uppföljning/Samvärdering

 Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

Vad blev det(innehåll)?

Hur blev det(form)?

Vem/vilka blev det(aktörer)?

Var blev det(ute-inne-rum-plats)?

När blev det(tid)?

Varför blev det som det blev?


Andra frågor att ha med i sin reflektion:

Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: