Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utforska Keramik-lera

Skapad 2021-03-01 08:37 i Pinjens förskola Helsingborg
Förskola
Vi skapar med ett nytt material, vår Keramik-lera.

Innehåll

Syfte/varför?:

Syftet är att låta barnen få uppleva en ny sorts lera där barnen får möjlighet att använda sina sinnen samt skapa sniglar. Syftet är även att se skillnader på stora lerbitar och små lerbitar. 

 

Vad/vad är uppgiften till barnen?:

Att utforska keramik-leran och att skapa sniglar.

 

Hur/hur ska barnen göra uppgiften?:

Barnen kommer att få möta leran i delade kuber eller rader i olika storlekar. Vi kommer endast att använda våra händer som verktyg. Senare kan vi erbjuda barnen miretter.

 

 

Dokumentation/hur ska vi dokumentera?:

Foto, film samt penna och papper.

 

Reflektion/hur ska vi reflektera med barnen efteråt?:

Lill-Möte med bilder

 

Koppling till Matematik-fasen:

Vi kommer benämna stor och liten när vi arbetar med Keramik-leran.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: