Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi

Skapad 2021-03-01 08:56 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundläggande kemi åk 4
Grundskola 4 Kemi
Du ska få lära dig mer om atomer, molekyler och om hur allt är uppbyggt. Vattnets kretslopp och vattnets olika faser. Samt hur man kan göra enkla kemiexperiment.

Innehåll

Du ska få lära dig:

 • om olika material och deras egenskaper
 • vad vi använder olika material till i vår vardag
 • hur man med hjälp av atomer och molekyler kan beskriva hur all materia är uppbyggd
 • om vattnets egenskaper och kretslopp 
 • vad som menas med de olika faserna (fast form, flytande form och gasform) och hur man kan förklara övergångar mellan de faserna
 • om hur idéerna om kemi förändrats från magi och mystik till modern vetenskap
 • om några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet
 • hur man kan göra enkla kemiexperiment

 

Hur vi ska arbeta:

 • olika gruppkonstellationer, helklass, mindre grupper och par
 • diskussioner
 • filmer
 • experiment

 

Du kommer att bedömas på:

 • exit-tickets (frågor i slutet av varje lektion)
 • diskussioner
 • experiment
 • planscher

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Grundläggande kemi

Grundläggande kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Eleven visar grundläggande kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Eleven visar goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Eleven visar mycket goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Resonemang
Eleven använder information som rör kemi för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.
Eleven använder information som rör kemi för att med relativt god naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.
Eleven använder information som rör kemi för att med god naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.
Undersökningar
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett utvecklat sätt undersökningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett välutvecklat sätt undersökningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: