Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här i mitt kök, laga mat av svinn, metoder och begrepp

Skapad 2021-03-01 09:38 i Solskiftesskolan Österåker
Planering för matlagningsmetoder, redskap och planering av det praktiska matlagningsarbetet i HKK.
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Att laga mat från rester och ta tillvara på svinn kräver kunskap om matlagningsmetoder, redskap, ingredienser, begrepp och inte minst planering. Miljöperspektivet i arbetet kommer ge dig kunskaper om hur du kan välja livsmedel och metoder som "sparar" på vår miljö.

Innehåll

Tidsperiod:

ÅK 8

Vad ska du lära dig under den här perioden?

Under åk 8 fokuserar vi på att väcka ett naturligt intresse för matlagning och matens betydelse för hälsan och miljön.

* Vi tränar på olika matlagningsmetoder.

* Vi lär oss begrepp och matlagningstermer. 

* Vi lär oss hantera olika redskap samt grundläggande livsmedelskunskap.

* Vi lär oss att utvärdera arbetsprocessen och resultatet vilket är en del av kunskapsutvecklingen.

* Begreppet hållbar utveckling genomsyrar undervisningen.

* Vi lär oss att värdera hur olika val och handlingar i hemmet påverkar utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv. 

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

På grund av fjärrundervisning utförs uppgiften hemma. Du filmar in "Här i mitt kök".

Öppna skafferi, frys och kylskåp och kolla vad som finns. Gör en "mise en place" (Mise en place är ett franskt uttryck som betyder "allt på plats" det innebär att man ser till att samtliga ingredienser och redskap som behövs finns tillgängliga och är i ordning. 

Laga din måltid, berätta hur du går tillväga och varför, filma så gott du kan under tiden. Tänk att du gör en instruktionsvideo.

 

Lägg upp fint på ett fat och presentera din rätt, vilka näringsämnen har du lyckats få med? saknas det något för att det ska bli en komplett måltid näringsmässigt? skicka in din film-presentation till mig i Classroom.

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Du har en förståelse för resurshushållning som innebär att du agerar medvetet i hela arbetsprocessen med hänsyn till miljön. Du visar din kunskap om matlagningsmetoder, redskap, ingredienser, begrepp och inte minst planering medan du spelar in. Näringslära och kunskaper kring olika livsmedel samt hur det påverkar vår hälsa bedöms utifrån din presentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap praktiskt åk 8

E
C
A
Planering och organisering
Planering av tid och ordning av olika moment. Organisationen och ordning i köket.
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Du kan med visst stöd planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem. Du kan följa ett recept och med visst stöd nå önskat slutresultat. Du kan hantera livsmedel och redskap på ett relativt säkert och fungerande sätt.
Du kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem. Du kan följa ett recept, du har koll på hur lång tid de olika momenten tar, du är säker på alla mått i måttsatsen. Du kan hantera livsmedel och redskap på ett relativt säkert och fungerande sätt. Du dukar och förbereder för nästa steg. Du blir färdig i tid.
Du kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem. Du kan följa ett recept, du har koll på hur lång tid de olika momenten tar, du är säker på alla mått i måttsatsen. Du kan hantera livsmedel och redskap på ett relativt säkert och fungerande sätt. Du dukar och förbereder för nästa steg, du har ett fungerande system när du arbetar och du blir med marginal färdig i tid.
Metoder och redskap
Hur väl matlagningsmetoderna hacka, steka, fräsa, vispa, koka, behärskas. Hantering av redskap och livsmedel ur ett hygiensikt och säkert perspektiv.
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
I arbetet kan du använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du rengör och diskar med relativt gott resultat.
I arbetet kan du använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt. Du rengör och diskar på ett korrekt sätt med gott resultat. Du vet hur man hackar en lök på ett korrekt och säkert sätt och hur man separerar gulan från vitan på ett ägg. Du väljer rätt redskap för uppgiften och vet vad redskapet heter. Du hanterar utrustning på ett säkert sätt och känner dig säker i köket.
I arbetet kan du använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande fungerande sätt. Du håller ordning, rengör och diskar på ett korrekt sätt med mycket gott resultat. Du vet hur man hackar en lök på ett korrekt och säkert sätt och hur man separerar gulan från vitan på ett ägg. Du väljer rätt redskap för uppgiften och vet vad redskapet heter. Du hanterar utrustning på ett säkert sätt och känner dig säker i köket. Du är van i köket. Du hanterar och använder köksmaskiner i ditt arbete. Du planerar ditt arbete i flera steg på samma gång. Du tar tillvara på tillfällen att utveckla dina färdigheter och jobbar lösningsorienterat i köket.
Ge omdömen om den egna arbetsprocessen.
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Ny aspekt
Anpassningar utifrån individuella behov Anpassning av livsmedel utifrån enskilda behov som tex allergier, sjukdom, olika energibehov osv
Du behöver stöd i valet av livsmedel när anpassningar behöver göras utifrån enskilda behov. Du grupperar med stöd av litteratur de vanligaste livsmedlen efter näringsinnehåll och redogör för näringsämnenas betydelse för hälsan. 
Du kombinerar med handledning råvaror till näringsriktiga måltider.

Du kan delvis anpassa valet av livsmedel när anpassningar behöver göras utifrån enskilda behov. Du förklarar näringsämnenas uppbyggnad samt kroppens behov av näringsämnen och energibehov vid olika aktiviteter. 
Du kombinerar livsmedel till en matsedel så att dagsbehovet av olika näringsämnen tillgodoses. 
Du redogör för grundreglerna för näringsämnenas uppgift i kroppen.
Du visar säkerhet i valet av livsmedel när anpassningar behöver göras utifrån enskilda behov. Du förklarar näringsämnenas uppbyggnad samt kroppens behov av näringsämnen och energibehov vid olika aktiviteter. Du använder kost- och näringsrekommendationer vid planering av matsedlar och anpassar dem till människors olika behov av näring och energi.
 Du diskuterar samband mellan livsstil, matvanor och välbefinnande samt kostens betydelse för hälsa. Du redogör för näringsämnenas uppgift i kroppen och gör kopplingar till hälsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: