Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hembygdens historia

Skapad 2021-03-01 10:11 i Skyttorps skola Uppsala
• Hembygdens historia Se spår ifrån förr i tiden, runstenen vid Ärentunaskolan, minkfarmen. Höra och läsa berättelser samt diskutera olika villkor. Se på gamla fotografier och skriva passande bildtexter.
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om Skyttorps historia. Hur var det att vara barn för 100 år sedan? Vi kommer bland annat titta på gamla kartor, se historiskt värdefulla platser och titta på gamla fotografier.

Innehåll

 

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna beskriva och berätta något om Skyttorps historia.

Du ska kunna jämföra hur livet kunde se ut förr i tiden, med hur vi lever i Skyttorp idag.

Du känner till något eller några av de historiska spår av forntiden i Skyttorp.

Undervisning och bedömning

Vi kommer att lära oss om spår ifrån förr i tiden. Vi kommer att läsa och se olika berättelser och skildringar samt diskutera olika villkor. Se på gamla fotografier och skriva passande bildtexter. 

Du kommer att bli bedömd efter din förmåga att:

Kunna beskriva och berätta något om Skyttorps historia.

Kunna jämföra hur livet kunde se ut förr i tiden med hur vi lever i Skyttorp idag.

Känna till något eller några av de historiska spår av forntiden i Skyttorp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: