Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö & Livsstil - åk 6

Skapad 2021-03-01 10:14 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Under vecka 10 - 13 kommer eleverna få lära sig att göra klimatsmarta val i sin vardag, lära sig olika miljömärkningar och dess betydelse och hur man bör återvinna, återanvända och minimera vårt avfall.

Innehåll

Innehåll

Syfte 

Är att eleverna ska utveckla kunskaper om och resonera kring hållbar utveckling, samt ska eleverna lära sig att göra klimatsmart val i sin vardag och lära sig några miljömärkningar av produkter och deras betydelse. Genom att eleverna får kunskaper om olika miljömärkningar och dess betydelse, hur man kan göra klimatsmarta val i sin vardag och lär sig hur man bör återvinna, återanvända och minimera vårt avfall. På så sätt kan eleverna lära sig att göra klimatsmarta val i sin vardag, lära sig vad olika miljömärkningar betyder, lära sig enkla knep hur de kan spara energi, miljö, pengar men också tid och hur man bör återvinna, återanvända och minimera vårt avfall. 

Det finns en hel del saker man kan göra för miljön. Även de små förändringarna i vardagen kan göra stor skillnad när de görs av många. 

 

Mål

 • Lära sig hur man kan vara klimatsmart i val och användning av varor och tjänster som används i hemmet. 
 • Kunna berätta vad återvinning och återanvända innebär och ge förslag på vad man kan återvinna och återanvända, samt varför det är smart att återvinna och återanvända. 
 • Kunna olika miljömärkningar och dess betydelse.
 • Kunna planera och tillaga mat och måltider. 
 • Få kunskap om redskap, metoder och begrepp.

 

Metod

Presentation om målet och syftet med området.

Teoretiska genomgångar och pedagogiska filmer.

Diskussioner om återvinning och återanvända, miljömärkningar och dess betydelse och att vara klimatsmart i hemmet och i affären. 

Uppgifter och arbetsblad under lektionerna. 

Du kommer också att få baka.

 

Vecka 10: Miljömärkningar. 

Vecka 11: Läxförhör Miljömärkningar, Vara klimatsmart och energisnåla tillagningsmetoder.

Vecka 12: Baka kolakakor.

Vecka 13: Återvinning, återanvända och minimera.

 

 

Bedömning & Dokumentation

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Att du kan förklara begreppen återvinning och återanvända innebär och ge förslag på vad man kan återvinna och återanvända.
 • Deltar aktivt i diskussioner.
 • Kunna olika miljömärkningar och deras betydelse.
 • Kunna ge förslag på hur man kan vara klimatsmart i val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och i affären. 
 • planera och tillaga enkla måltider
 • kunna resonera och bedöma ditt eget arbete och resultat
 • använda rätt redskap för arbetet

Dokumentationen består av observationsprotokoll från undervisningen och med utgångspunkt i ditt deltagande i diskussioner och teoretiska uppgifter, samt utifrån ditt resonemang kring begrepp som har med ämnet att göra. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Miljö & Livsstil - åk 6

Miljö & Livsstil åk 6

Godtagbara kunskaper Nivå 1
Jag...
Mer än godtagbara kunskaper Nivå 2
Jag...
Mer än godtagbara kunskaper Nivå 3
Jag...
Återvinna, återanvända och minimera
 • Hkk  E 6
Kan förklara på ett enkelt sätt vad återvinna och återanvända betyder. Kan ge enstaka förslag på vad man kan återvinna, återanvända och minimera.
Kan förklara på ett utvecklat sätt vad återvinna och återanvända betyder och varför det är viktigt att återvinna och återanvända saker. Kan ge några förslag på vad man kan återvinna, återanvända och minimera.
Kan förklara på ett välutvecklat sätt vad återvinna och återanvända betyder och varför det är viktigt att återvinna och återanvända saker. Kan ge flera förslag på vad man kan återvinna, återanvända och minimera.
Vara klimatsmart
 • Hkk  E 6
Kan ge enstaka exempel på hur man kan vara klimatsmart i val och användning av varor och tjänster som används i hemmet. För enkla resonemang om hur man kan vara klimatsmart i val i hemmet och mataffären utifrån miljö- och hälsopåverkan.
Kan ge några exempel på hur man kan vara klimatsmart i val och användning av varor och tjänster som används i hemmet. För utvecklade resonemang om hur man kan vara klimatsmart i val i hemmet och mataffären utifrån miljö- och hälsopåverkan.
Kan ge flera exempel och förslag på hur man kan vara klimatsmart i val och användning av varor och tjänster som används i hemmet. För välutvecklade resonemang om hur man kan vara klimatsmart i val i hemmet och mataffären utifrån miljö- och hälsopåverkan.
Miljömärkningar
 • Hkk  E 6
Kan förklara enstaka miljömärkningar och dess betydelse på ett enkelt sätt.
Kan förklara några olika miljömärkningar och deras betydelse på ett utvecklat sätt.
Kan förklara flera olika miljömärkningar och deras betydelse på ett väl utvecklat sätt.
Ge omdömen om arbetsprocess och resultat
 • Hkk  E 6
Ger enkla omdömen och för till viss del underbyggda resonemang. Exempel: Kan med vägledning ge enkla omdömen och föra ett enkelt resonemang från ett perspektiv om sitt arbete och resultat.
Ger utvecklande omdömen och för underbyggda resonemang om arbetsprocess och resultat. Exempel: Kan ge utvecklade omdömen och föra ett resonemang från ett eller flera perspektiv om sitt arbete och resultat.
Ger välutvecklade omdömen och för väl underbyggda resonemang om arbetsprocess och resultat. Exempel: Kan ge välutvecklade omdömen ur flera perspektiv om arbetsprocess och resultat. Ger ett mycket utförligt innehåll med långa resonemangskedjor, använder många ämnesbegrepp.
Planerar, organiserar, tillagar måltider och genomför andra uppgifter i köket.
 • Hkk  E 6
Planerar, tillagar och skapar måltider genom att välja livsmedel och använda matlagningsmetod och utrustning på ett hygieniskt, säkert och i huvudsak fungerande sätt
Planerar, tillagar och skapar måltider genom att välja livsmedel och använda matlagningsmetod och utrustning på ett hygieniskt, säkert och relativt väl fungerande sätt.
Planerar, tillagar och skapar måltider genom att välja livsmedel och använda matlagningsmetod och utrustning på ett hygieniskt, säkert och välfungerande sätt.
Använda metoder, livsmedel och utrustning
 • Hkk  E 6
Använder metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
Använder metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
Använder metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: