Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

España

Skapad 2021-03-01 10:18 i Sånnaskolan Kristianstad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vårt nya arbetsområde handlar om Spanien. Vi kommer att lära oss fakta om landet och träna på att både skriva och berätta muntligt om Spanien samt en spansk region.

Innehåll

Vi arbetar till och med vecka 11 med ett kortare arbetsområde om Spanien. Vi börjar med att lära oss ord för boende och geografi i läroboken Colores 7. Vi ser även två faktaprogram om landet. Därefter skriver eleverna en faktatext utifrån en svensk förlaga där man även kan fylla i egen information. Denna text kommer att bearbetas efter feedback från läraren vid minst ett tillfälle.

Vi kommer också att se två program om Barcelona samt göra fördjupningar om Spaniens regioner. Eleverna får/väljer vars en region och förbereder en muntlig presentation och i samband med detta tränar vi även på att söka fakta. Uppgifterna inklusive instruktioner läggs ut i vårt classroom.

 

Mål

När vi har jobbat klart med arbetsområdet är målet att du ska:

- Kunna nya ord för boende och geografi,

- Kunna berätta basfakta om ett land/en region muntligt och skriftligt, 

- Ha utvecklat din förmåga att bearbeta en text,

- Ha tränat på att söka fakta från flera tillförlitliga källor och kunnat använda informationen i en egen presentation,

- Känna till mer om landet Spanien.

 

Bedömning

Tre kunskapskrav kommer att bedömas i detta arbetsområde- se matris!

 

 

 

 

 

Matriser

M2
España

F
E
C
A
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Välja & använda material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: