Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 21 Religion - Relationer, livet och samhället

Skapad 2021-03-01 10:25 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Religionskunskap
Ett arbetsområde där du ska få fundera över hur livsfrågor om relationer, livet och samhället besvaras i religiösa och icke-religiösa sammanhang. Hur tänker du kring dessa frågor och hur framställs de i vårt sekulära och pluralistiska samhälle?

Innehåll

Människan har under sin tid på jorden alltid ställt sig svåra frågor. Frågor som det ofta inte finns några definitiva och sanna svar på. Olika religioner och icke-religiösa åskådningar har utvecklat sina tankar och svar på frågorna liksom naturvetenskapen

sina. Exempel på dessa så kallade livsfrågor är t.ex. människans uppgift och mening på jorden, hur våra normer och värderingar uppstår, kärlek, relationer, sexualitet. 

Ämnet religionskunskap har som utgångspunkt att diskutera och behandla dessa frågor

utifrån både religiösa och icke-religiösa perspektiv. Syftet är att du som elev ska få kunskap och insikt om olika religioners och icke-religiösa livsåskådningars tankar om dessa frågor, och inte minst dina egna funderingar.
Ämnesövergripande syfte för religion åk 7-9, Lgr 11:

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet

och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för

eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra

människors sätt att tänka och leva.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner

och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationerCentralt innehåll för åk 7-9, Lgr 11

  • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

  • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

  • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.Kunskapskrav kopplade till förmågor

 

Förmåga

Kunskapskrav

Konkretisering

Fakta 

Eleven har kunskaper sekulära- och pluralistiska samhällen. Eleven kan också beskriva vilken syn religioner och andra livsåskådningar har på t.ex. relationer, kärlek, sexualitet och jämställdhet. 

T.ex. vad innebär det att ett samhälle är sekulärt?

Resonera

Eleven kan föra

resonemang om hur

livsfrågor skildras i olika

sammanhang, i detta fall

populärkulturen.


Eleven kan föra

resonemang om hur

identitet formas av

religioner och andra

livsåskådningar, på ett sätt

som för resonemanget

framåt.

T.ex. hur skildras religioners syn på relationer i populärkulturen


Resonera om synen på kärlek i olika kulturer/religioner och hur det påverkar människors liv och handlingar.
Arbetsmaterial och arbetssätt

  • Texter, film, bild, reklam, diskussionsfrågor, poddar. 

  •  Läsning, genomgångar, diskussion, eget skrivande. 

 

Viktiga begrepp

Se lista över centrala ord och begrepp som ligger i Classroom. 
Arbetstid

 

Vecka

Måndag 50 min

Tisdag 55 min

Torsdag 50 min

Fredag 50 min

9

Gå igenom den pedagogiska planeringen och schemat för kommande veckor. 


Vad är livsfrågor?

Vad är en religiös livsåskådning?


Vad är en icke-religiös livsåskådning?

Sekulära och pluralistiska samhällen. Patriarkat


Exempel, hushåll i Sverige

Normer och Genus


Vilka normer har vi i Sverige? 


Varför finns normer? Är normer bra eller dåligt? 

10

HBTQ

Könsidentitet Synen på kön, jämställdhet, sexualitet och sex inom olika religioner samt olika riktningar inom religionerna och livsåskådningar.

Synen på kön, jämställdhet, sexualitet och sex inom olika religioner samt olika riktningar inom religionerna och livsåskådningar.

Vad är populärkultur? 


Några exempel på livsfrågor skildrade i populärkulturen. 

11

   

Träna inför testet

Test

12

   

Genomgång av resonemangsuppgiftens innehåll och form.

ResonemangsuppgBedömningsunderlag

  • Du kommer att göra ett kunskapstest

  • Du kommer skriva en resonemangsuppgift 
Matriser

Re
vt 21 Bedömningsmatris Religion -Relationer, livsfrågor och samhället

F
E
C
A
Faktakunskaper
Eleven har grundläggande faktakunskaper för att kunna redogöra för innebörden av sekulära och pluralistiska samhällen. Eleven kan också med grundläggande faktakunskaper beskriva vilken syn religioner och andra livsåskådningar har på relationer, kärlek, sexualitet och jämställdhet.
Eleven har goda faktakunskaper för att kunna redogöra för innebörden av sekulära och pluralistiska samhällen. Eleven kan också med goda faktakunskaper beskriva vilken syn religioner och andra livsåskådningar har på relationer, kärlek, sexualitet och jämställdhet.
Eleven har mycket goda faktakunskaper för att kunna redogöra för innebörden av sekulära och pluralistiska samhällen. Eleven kan också med mycket goda faktakunskaper beskriva vilken syn religioner och andra livsåskådningar har på relationer, kärlek, sexualitet och jämställdhet.
4
Skildringar av livsfrågor, livsåskådningarnas betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: