Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spökets projektplanering Vt-21

Skapad 2021-03-01 10:32 i 103421 Förskolan Bigarrågården Stockholm Östermalm
Förskola
Var/hur bor myrorna?

Innehåll

 

Var/hur bor myrorna?

Frågeställning: Var bor myrorna?

Vi organiserar arbetet i mindre projektgrupper för att skapa talutrymme och förutsättning för barnen att samtala, ställa frågor och reflektera kring hur myrorna bor.

För att lättare hålla riktning mot de valda läroplansområden använder vi ovanstående frågeställning som stöd.

* Vad ser vi hos barnen som gör att vi valt detta projekt? 

Vi ser att barnen visar intresse för småkryp och insekter, samtalar kring tidigare erfarenheter kring teatern "vem ser dim" som handlar om småkryp.

* Vad vill vi att barnen ska få erfara? 

Samtal i mindre grupper som leder till ökat nyfikenhet  och lust att undersöka och ta reda på mer om myror och hur de lever.

Använda olika uttrycksformer som lera, byggmaterial, återviningsmaterial, digitala verktyg , magneter, ärtor & tandpetare i sitt undersökande kring teknik samt hur myror bor. 

Besöka myrstacken 

experimentera 

Titta på film om myror på UR-skola

Läsa litteratur för att väcka nya frågor och tankar

 

* Hur kopplar ni projektet utifrån följande rubriker? 

*

*

*

*

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: