Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse & Musik på Norrgården

Skapad 2021-03-01 10:42 i Förskolan Lammet Mönsterås kommun
Rörelse och Hälsa
Förskola
Rörelse & Musik på Norrgården

Innehåll

Syfte:

Varför gör vi detta? 

 • Utveckla barnens motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga 
 • Ge utrymme till samspel och turtagning 
 • Ge barnen möjlighet att stärka sin självkänsla
 • Skapa tillfällen att lyssna och lära sig att ta instruktioner

 

Innehåll:

Hur gör vi detta och vad är vårt mål?

 • Vi låter barnen utöva de vanligaste motoriska rörelserna som tex krypa, rulla, snurra, springa, gå framåt, gå baklänges, hoppa och gå på tå. 
 • Planerade aktivitet av pedagogerna varje månad
 • Aktiviteter i inom och utomhus miljö
 • Vi ska ge barnen möjlighet till rörelse och dans via Smartboarden. 
 • Barnen ska få träna på att ta instruktioner genom att bara lyssna.
 • Morgongympa
 • Barnen ska få testa och känna till olika instrument

 

Reflektion och Analys

Pedagogers och barns reflektioner

Vem ansvarar? Alla pedagoger på Norrgården har ett ansvar att genomföra, dokumentera och följa upp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: