Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria och minoritetsspråk åk 9 2021

Skapad 2021-03-01 10:42 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola F – 9 Svenska
Här kommer du att få lära dig om hur svenska språket har utvecklats samt om våra minoritetsspråk.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.  Undervisningen ska  också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

 

Centralt innehåll

Efter detta tema ska du:

 

 • Känna till nya ord i språket, till exempel låneord.

 • Veta att det är skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 • Ha fått en inblick i språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

 • Ha fått en inblick i språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

   

  Konkretisering

   

  Du ska lära dig hur språk är släkt med varandra och hur språk förändras.

   

  Undervisning/arbetssätt

  Det kommer att vara genomgångar om:

  • Hur svenska språket har förändrats från 800-talet och fram till idag. 

  • Våra fem minoritetsspråk.

  • De nordiska språken.

  Du ska även göra ett faktablad om en valfri språkperiod samt ett valfritt minoritetsspråk, där du ska ha med följande:

  • NÄR språket talades

  • VILKA ORD som var typiska för den tiden

  • NÅGOT TYPISKT för den tiden

  • KÄND FÖRFATTARE  och något som hon/han skrev under denna tid.

  • VILKA OCH HUR MÅNGA som talar detta minoritetsspråk

  • VAR man talar detta minoritetsspråk

  • 10 ORD på detta språk med översättning till svenska

   

  Vilket innebär att det även kommer att bli genomgång på hur ett faktablad ska se ut samt hur du ska källhänvisa och skriva en källförteckning.

Bedömning

Jag bedömer hur det går för dig på provet samt hur ditt faktablad ser ut.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: