Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationalism, imperialism och första världskriget vt 21

Skapad 2021-03-01 12:23 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Historia
V. 7-11

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Motivera/resonera utifrån orsak och konsekvens

 

ARBETSSÄTT

Genomgångar, film, läromedel (NE.se).

Inlämning: onsdag 17/3

 

BEDÖMNING

I inlämningen visar du din kunskap att:

  • motivera/resonera om orsaker till och konsekvenser av första världskriget.

 

Inlämningsuppgiften ser ut på följande sätt:

Resonera och motivera om tre orsaker och följder (konsekvenser). 

Rangordna orsakerna:

  1. = den viktigaste orsaken till kriget
  2. = den näst viktigaste orsaken
  3. = inte lika viktig orsak.

Rangordna konsekvenserna:

  1. = den viktigaste konsekvensen av kriget
  2. = den näst viktigaste konsekvensen av kriget
  3. = inte lika viktig konsekvens

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.

Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

C

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.

Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

 

A

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.

Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Uppgifter

  • Inlämning

Matriser

Hi
Nationalism, imperialism och första väldskriget vt 21

Lägre nivå
E
På väg mot...
C
På väg mot...
A
Motivera/Resonera
Du motiverar/resonerar där du beskriver utan samband.
Du motiverar/resonerar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du motiverar/resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du motiverar/resonerar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Begrepp
Du använder begrepp i felaktigt sammanhang
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta och ger träffande exempel med stor betydelse för förståelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: