👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur

Skapad 2021-03-01 12:49 i Okome skola Falkenberg
Växter och djur
Grundskola 4 – 5 Biologi
Det finns miljontals arter av växter, djur och andra organismer på jorden. Det finns mycket spännande att lära sig.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper om:

 • hur växter och djur klassificeras. 
 • livscykel för olika växter och djur.
 • hur växter och djur förökar sig.
 • namn på några vanliga växter och djur.
 • hur fotosyntes och cellandning fungerar.
 • några myter om växter och djur.
 • några naturvetenskapliga upptäckter inom biologin.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma om du kan följande: 

 • Förklara hur fotosyntes och cellandning går till med hjälp av begrepp inom biologin.
 • Förklara livcykeln för någon växt eller djur.
 • Söka naturvetenskaplig information och skriva en faktatext om en djur- eller växtgrupp.
 • Genomföra och dokumentera systematiska undersökningar.
 • Planera en systematisk undersökning och ställa frågor.
 • Berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt och hur den påverkar våra levnadsvillkor.


Du kommer att få visa vad du kan genom att: 

 • göra en ljudinspelning.
 • skriva en faktatext.
 • diskutera frågor i grupp.
 • planera, genomföra och dokumentera systematiska undersökningar.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • titta på filmer
 • läsa i läroboken
 • göra systematiska undersökningar
 • söka fakta och skriva texter.
 • ha diskussioner

Vi kommer att jobba enskilt, i grupp och i helklass. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6