Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för fritidshemmet, Vågen, hjärta

Skapad 2021-03-01 12:52 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 6
Vi gör hjärtan av garn

Innehåll

 

Lärmål.

 

- öva på att följa instruktioner

- rita hjärta

- klippa

- öva finmotoriken

 

Planering av utvärdering.

Utvärderas vid tillfället. 

 

Undervisning.

Vi går igenom instruktionen tillsammans och hjälps åt för att göra ett hjärta" var.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
 • Gr lgr11
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: