Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Former med projektor v.9-10

Skapad 2021-03-01 13:01 i 093431 Förskolan Vega Tolv Stockholm Norrmalm
Förskola
Konstruktion - projicerade former

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

Vi utvecklar vårt tidigare projekt kring former och konstruktion till att även använda oss av digitala verktyg och projektor.

Hur kommer barnen att tolka de projicerade bilderna?

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Att vi kan skapa en konstruktion efter en projicerad bild - byggnader flyttar in på förskolan.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Samarbetsförmåga. Se och upptäcka former på väggen och ta de till det fysiska rummet.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Vi projicerar byggnader och former på väggen som vi sedan bygger kring med olika material.

 

Pedagogisk dialog

Vad ser vi på väggen?

Var tror ni den här byggnaden finns? Varför? Gammal/ny? 

Vad används den här byggnaden till?

Hur ska vi bygga?

Kan vi hjälpas åt?

Blev det likt, är det samma?

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: