Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära Fysik åk 7:

Skapad 2021-03-01 13:03 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Fysik
Fysik 1 - Elektroner i rörelse

Innehåll

Tidsperiod

V.9- 14

Mål med avsnittet

  • Känna till hur ett batteri fungerar. 
  • Hur påverkar olika laddningar varandra.
  • Känna till vad spänning, ström och resistans är samt deras enheter.
  • Ohms lag U=R*I Kunna göra enkla beräkningar.
  • Känna till begreppen ledare och isolatorer.
  • Kunna göra enkla elektriska kopplingar med hjälp av ett kopplingsschema, seriekoppling och parallellkoppling
  • Känna till hur spänningen påverkas vid seriekoppling och parallellkoppling av lampor och batterier.
  • Känna till hur statisk elektricitet och åska uppkommer
  • Känna till hur man hanterar elavfall
  • Elsäkerhet.
  • Känna till vad en elektromagnet är och fungerar
  • Känna till hur en generator fungerar
  • Känna till hur elektricitet påverkar vår vardag - nu och förr.

Genomförande

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna bland annat:

 • Ha genomgångar.
 • Läsa och diskutera faktatexter och begrepp enskilt och i grupp.
 • Se på film och diskutera dem.
 • Undersökningar och laborationer.
 • Arbetsuppgifter, t ex frågor till texterna.
 • Prov  Bedömning

Aktivt deltagande på lektionerna.

Genomförda laborationer och rapportskrivning.

Läxförhör/Inlämningsuppgifter/redovisning.

Diskussioner, både skriftliga och muntliga.

Prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: