Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning - Matematik 2

Skapad 2021-03-01 13:36 i Brudhammar Stenungsund
Förskola
Under lek och samtal har vi sett att barnen som grupp behöver förstärkning i matematik och beslutat oss för att undersöka detta närmare.

Innehåll

Vi börjar med att intervjua barnen utifrån ett förskrivet formulär som tagits fram i samspråk med Elisabet Doveborg. Vi har även utgått från MIO material.

Intervjuerna gav en bild av att vi behöver arbeta med räkneramsan, siffror - antal och geometriska figurer.

Fråga: Hur kan vi förbättra vår undervisning så att barnens matematiska kunskap ökar?

Vi tänker att personalen måste utöka sitt matematiska språk genom korrekta begrepp samt hela tiden vara medveten om alla gånger vi kan använda matematiken i leken, ateljén och hallen. Pedagogerna ska även läsa ”Lekfull matematik i förskolan” av Anna Kärre för att väcka nya tankar om hur de kan arbeta med matematik.

Vår matematikundervisning kommer att utgå från Väpplarnas arbetsmaterial. Vi kommer att jobba med två åldershomogena grupper, d v s 4- och 5-åringar, under tisdagar. 

På luffen skapar vi en förlängning av Väpplarnas material t ex sortering av naturmaterial.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: