Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rim och ramsor

Skapad 2021-03-01 13:46 i Björkås förskola Kungälv
Förskola
Språk lär människor sig i samspel med varandra.

Innehåll

I alla sammanhang måste människor ha tillgång till ett språk, inte minst för att utveckla sitt lärande och sin sociala kompetens. 

Målet med temat är att barnen ska utöka sitt ordförråd. De ska utveckla sin förmåga att rimma och tillägna sig rytmen i språket.

Vi ska utmana barnen genom att leda i samling och samtal där fokus ligger dels på nya ord men också rimord.

Aktivitetsplan: Vid samling, valet av litteratur och i rutinsituationer leker vi med språket och använder de begrepp som passar i stunden. Vi använder oss också av "före Bornholmsmodellen" för att hitta åldersadekvata övningar.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: