Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 9 VT-21

Skapad 2021-03-01 19:54 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Nya religiösa rörelser.
Grundskola 9 Religionskunskap Svenska
I årskurs 9 läser vi om etik och moral samt nya religiösa rörelser

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att lära oss om de fyra etiska modellerna samt använda i dem i etiska och moraliska sammanhang. Dessutom ska vi fördjupa oss inom den religiösa sfären som inte hör till världsreligionerna.

Konkreta mål:

Efter genomgånget arbetsområde kommer du veta vad skillnaden mellan etik och moral är. Kanske har du även en djupare förståelse för varför vissa människor väljer som de gör i olika situationer. Efter avslutat arbete skall du fördjupat dig i en religiös rörelser, skrivit en inlämningsuppgift om den och därefter delgivit din kunskap till klasskamrater i mindre grupp. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Se samband mellan val i livet och olika etiska och moraliska sammanhang. 

 

Du kommer att bedöma ett etiskt dilemma utifrån de fyra etiska modellerna samt själv fundera på dina egna etiska principer samt moraliska val.

Objektivt förmedla en bild av en grupp, sekt, rörelse och beskriva deras filosofi samt använda och resonera om trovärdiga källor. 

Undervisning:

Undervisningen kommer att börja med etik och moral. Sedan kommer vi att gå vidare med nya religiösa rörelser. Inledningsvis enbart handla om fenomenet NRR och New age som paraplybegrepp. Därefter fördjupar du dig efter eget val i en rörelse. Du kan välja själv efter överenskommelse med mig eller välja en som finns på lista i "uppgiften".

Uppgifter

  • Religionsfrågor

  • Nya religiösa rörelser - fördjupning

  • Övning etik och moral

  • Material etik och moral

Matriser

Re Sv
Religion åk 9 VT-21

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Likheter och skillnader
Eleven för enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Skildringar över hur livsfrågor, identiteter och livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Etiska frågeställningar, värderingar, begrepp och modeller
leven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. .
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt
Information och källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.

Re Sv
Religion/svenska - åk 9 VT-21

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut och sammanställ (källkritik)
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: