Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering TEKNIK

Skapad 2021-03-02 07:06 i Storvikens förskola Östersund
Förskola
Under mars månad arbetar Storvikens förskola, avd blåbär med läroplansområdet Teknik.

Innehåll

GROVPLANERING Område TEKNIK utifrån förskolans årshjul

Rubrik: TEKNIK

Nuläge:

Teknik är ett område som vi nu tänker fördjupa oss i och ha som undervisnings område under mars månad.

Barnens egna intresse utifrån teknik är främst att bygga och konstruera med olika slags byggmaterial. 

Vi utmanar barnen vidare med Vardagsteknik.

 

Mål/syfte:

Vi undervisar och väcker barnens intresse för teknik- vardagsteknik
Bygg och konstruktion- utmana barnen i problemlösningar i byggandet.

Erbjuda den digitala tekniken i vardagen i verksamheten. Dator, projektor och ipad.

 

Genomförande: 

Vi arbetar med teknik med barnen i grupperna, björnar, rävar och harar. 
Vi utgår från sagan: om de tre grisarna. Att bygga och konstruera olika slags byggnader.
En finplanering görs för resp grupp och arbetet utgår från barnens intressen.
Byggandet utgår från material som används i bygg och konstruktionslek, klossar, magneter, glasspinnar, plusplus, kaplastavar etc.
Sagan utgångspunkt för att samtala om byggandet kring ord som hållbart, stabilt etc.

Vardagstekniken behöver arbetas med medvetet i barnens vardag på förskolan. Samt föra in teknik i vår lärmiljö.

Den digitala tekniken används för att projicera, filma och dokumentera sina byggen under arbetets gång.

Dokumentation under lärprocessen:

Dokumentationer görs i lärloggar i Unikum för att synliggöra vad vi arbetar med på gruppen/avdelningen. 

Efter avslutat område skrivs barnens eget lärande ned i terminsavstämning.

 


Ansvar:

Pedagoger som arbetar på avdelning Blåbär, varje pedagog undervisar utifrån vår grovplanering, vi arbetar med barnen i mindre grupper; Hararna, Rävarna och Björnarna.

 

 

Uppföljning:

Vi reflekterar enskilt utifrån vår egen grupps arbete och vi reflekterar med varandra för att delge, stötta och för att gå vidare i arbetet med området teknik.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: