Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppens organ och organsystem

Skapad 2021-03-02 07:24 i Björkvallsskolan Uppsala
Kroppens organ: Hud, Skelett, Muskler och Respirationssystemet och Matspjälkningssystemet och Nervsystemet
Grundskola 6 Biologi
Vad händer i kroppen när vi gör olika saker, eller när vi bara ligger och vilar? Vi kommer kolla på hur kroppens olika delar och organ arbetar.

Innehåll

Syfte

Vi får en kropp i vårat liv och mycket handlar om att veta hur vi ska använda den för att må bra och hålla oss vid liv. Detta är viktig kunskap och kunna förstå hur vi påverkar den på olika sätt med olika saker. I Lgr11 står det att elever ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper och förståelse för hur kroppen är byggd och hur organsystemen fungerar.

Lektioner och arbetssätt

Vi kommer arbeta med området fram till vecka 14.

Vi kommer använda oss mycket av bokens kapitel om kroppens organsystem (s. 110-147) som innehåller bilder, texter och uppgifter.

Det kommer bli några praktiska moment och övningar.

Vi kommer se några utbildningsfilmer om olika organ.

Området avslutas med ett enskilt arbete.

Detta ska jag kunna

 • Begreppen
  • Cell
  • Pigment
  • Leder
  • Brosk
  • Sena
  • Klaff
  • Förmak
  • Kammare
  • Lungblåsa
  • Flimmerhår
  • Tarmludd
  • Koagulera
  • Vindlingar
  • Näthinna
  • Trumhinna
  • Smaklök
 • Beskriva en DNA-molekyl
 • Jämföra cellandningen och fotosyntesen
 • Känna till vilka organ system som finns i kroppen
 • Hur huden är uppdelad och hur den fungerar
 • Hur skelettet ser ut och vad det har för uppgifter
 • Vad musklerna har för uppgifter
 • Vad hjärtat gör i kroppen
 • Hur vi kan känna pulsen
 • Vilka blodkärl som finns
 • Vad blodet innehåller
 • Hur lungorna ser ut och fungerar
 • Vilka organ som ingår i matspjälkningen
 • Varför vi äter olika ämnen
 • Hur tanden är uppbyggd och fungerar
 • Vilka organ som ingår i reningssystemet och hur de fungerar
 • Beskriva hjärnan och vad den gör för något
 • Vad ryggmärgen gör
 • Hur en reflex fungerar
 • Vad som kan hända när nerver blir skadade
 • Vilka sinnen vi har och hur de fungerar

Examination

Torsdag den 8/4 ska ett arbete lämnas in till Frida, utöver arbetet kommer du bedömas under lektioner och praktiska moment löpande, hur du arbetar och vad du bidrar med i diskussioner och frågor.

Uppgifter

 • Instruktion för organsystemet

 • Instruktion för organsystemet

Matriser

Bi
Björkvalls biologimatris åk6

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Laborativt och praktiskt
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert,ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Begrepp, samband och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen. Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp. I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen. Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara ochvisa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen. Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: