Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AlfaBeta!

Skapad 2021-03-02 07:54 i Dibber Tussi förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Under Mars månad är det lärvännen AlfaBeta som är i fokus! AlfaBeta kommer att utmana barnen till både skrivande, berättande och till att utforska hur bokstäverna i alfabetet låter!

Innehåll

Vi kommer även denna månad att använda oss av barnens fantastiska käpphästar, vilka skapar en tydlig röd tråd genom de olika fokusveckorna. Barnen ska bland annat få göra namnskyltar till hästarnas stall.  

Barnen har också fått en ”hemmagjord” skrivbok var, vilken vi kommer att använda i undervisningen för att utmana barnen till att rita, skriva och berätta. Som en del i detta kommer barnen att få välja några foton från tidigare händelser och aktiviteter att klistra in i sin bok. 

Att träna på de olika bokstävernas ljudvärde kommer också vara en del av denna fokusperiod. Detta som en del i vårt arbete med att förbereda barnen inför att börja i förskoleklass. Att inte bara träna på vad de olika bokstäverna heter utan även fokusera på hur de låter är ett generellt önskemål som framkommit efter dialog med personal som arbetar i förskoleklass. 

Att öka barnens delaktighet i användandet av IKT kommer också vara ett mål för denna period. Både genom att leta efter information och genom att få använda surfplattan till att fotografera och skriva ut bilder. 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: