Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämförelse av två riksdagspartier och dess ideologier

Skapad 2021-03-02 10:12 i Ankarskolan Varberg
Jämförelse av två riksdagspartier och dess ideologier.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Denna uppgift väljer du om du inte vill jobba i studi.se med partierna de kommande tre lektionerna, och den innebär att du kan nå högre kunskapsnivåer än studiuppgifterna som är på E-nivå. Du ska jämföra två valfria partier och dess ideologier med varandra för att se eventuella likheter och olikheter. Du följer arbetsmallen och Du har tre lektioner på dig, med början 4 mars. Uppgiften tilldelas även i classroom och jag vill att ni går in där och skriver i dokumentet som tilldelas er så jag kan följa utvecklingen och hjälpa till på distans.

Innehåll

 

Använd t.ex. partiernas eller andra hemsidor för att skaffa information. Filmerna i studi kan också användas.

Skriv in vilka källor som ni använt längst ner i dokumentet.

Ni skriver minst en sida och försöker hålla er till max 2 sidor.

Jag förväntar mig att ni i arbetstid håller er till de tre kommande lektionerna och totalt ca 1-2 timmes tid som läxtid under de veckorna. 

 

 

Arbetsmall för jämförelse av två politiska partier

 

-Jag ska jämföra de två politiska partierna ........................................... och .....................................................

-En likhet mellan partierna är ........................................ och utveckla hur! T.ex att de värnar om miljön och hur de gör det.

-En annan likhet är ...........................................................              "

-En skillnad mellan de två partierna är...............................           " Det kan t.ex vara "Synen på skolan och dess skolmat, betyg eller   antal lärare. Utveckla hur!

-En annan skillnad är........................................                             "

-Skillnaderna tänker JAG beror på! ( Här kan du t.ex. använda ideologierna och resonera med egna tankar knutna till fakta i ditt svar.)........................                       

-Källor: Här kan ni kopiera adressen och klistra in längst ner i dokumentet.

T.ex.

https://moderaterna.se/var-politik-i-europavalet-lattlast

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: