Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Nordens Ark Knappekullaskolan grundsärskola 2021

Skapad 2021-03-02 10:58 i Knappekullaskolan Lerum
Grundsärskola 1 – 5 Bild Kommunikation Svenska Verklighetsuppfattning Samhällsorienterande ämnen Naturorienterande ämnen
Varför tar Nordens Ark hand om utrotningshotade djur? Du ska få lära dig lite om olika däggdjur som finns på Nordens Ark. Vi ska prata om vad djuren behöver för att må bra och vad som gör att de inte mår bra.

Innehåll

Konkreta mål

- namnge några vilda däggdjur

- känna till några näringskedjor

- sökläsa och hitta olika fakta

- förklara några ämnesspecifika ord

- känna till de olika världsdelarna

- kunna fotografera och filma 

- använda google chrome 3 D djur och imovie

- beskriva ett djur

- gestalta djur

- genomföra olika slags presentationer

- kunna orientera sig i parken med karta och stöd av vuxen

 

Du kommer visa att du kan genom att:

- kunna ge exempel på hur vi kan bidra till en god miljö för människa ,djur och natur.

- hitta världsdelen där något av djuren lever i vilt tillstånd

- kunna berätta om några djur som finns på Nordens Ark

- använda ämnesspecifika ord:

 • utrotningshotad
 • däggdjur
 • dia
 • fridlyst
 • häcka
 • ruva
 • revir
 • näringskedja
 • utseende
 • föda
 • utbredning
 • fiende
 • fortplantning

 

 

Arbetssätt

- introduktionsfilm om Nordens Ark

- google chrome djur i 3D

- information om hur man ger utrotningshotade djur en framtid

- likheter och skillnader mellan vilda och tama djur

- se bilder på djuren, välj, läs och sök fakta

- använda tankekartor för att minnas och lära

- dokumentera besöket med film, bild samt text

- påståenden om djuren sant eller falskt i en kahoot

- lek vem är jag?

- lek beskriv ett djur rygg mot rygg

- placera djuren i rätt världsdel på vår världskarta

- AR tipspromenad i skogen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman och symboler, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
  Bl  E 6
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
  SO  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: