👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomiska Kretsloppet 9d

Skapad 2021-03-02 12:51 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är ekonomiska (åk 9) aspekter centrala (rättsliga - åk 7 & politiska - åk 8). Efter avslutad undervisning ska du känna till följande: 1. Hur hushållens, företagens, bankernas, det offentligas och utlandets ekonomi hänger samman. 2. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka konsekvenser de kan få.

Innehåll

Med hjälp av modellen, begreppslistor, instuderingsfrågor, filmer, utkast och genomgångar ska eleverna i examinationen visa att de förstår hur aktörerna (Hushåll, Banker, Företag, den Offntliga Sektorn samt Utlandet) i det samhällsekonomiska kretsloppet påverkar och påverkas av varandra. 

Alla instruktioner eleverna behöver ligger i OneNote

Eleverna får själva välja om de vill göra provet muntligt eller skriftligt. Muntliga provet kommer ske i grupper med tre elever i varje, det skriftliga i DigiExam. Vi siktar på v. 43!

Uppgifter

  • Examination v.11: god/ond cirkel, muntlig eller skriftlig.