Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äldre Pandagruppen VT 2021

Skapad 2021-03-02 13:20 i Förskolan Grenen Medborgarskolan Region Väst
Förskola
Grovplanering för äldre Pandagruppen VT 2021•

Innehåll

Äldre Pandagruppen:

Denna grupp består av sammanlagt 10 barn, 3 barn som är födda -17 och 7 barn som är födda -18. Pedagoger som arbetar med dem är Iman och Alexandra. Vi delar oss i våra temagrupper tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan 9.00- 10.30.

När vi arbetar med våra temagrupper så fokuserar vi på förskolans fokusområden för vårterminen. Vi har valt:

• Hälsa och välbefinnande.

• Förståelse och medmänsklighet.

• Barnkonventionen.

Äldre Pandagruppen har valt att börja med Barnkonventionen.

Tisdagar: Vi arbetar inne i ateljén med olika skapande aktiviteter kopplade till temat. Vi utgår från ”Kompisböckerna” med Kanin och Igelkott som utgår från olika artiklar i barnkonventionen.

Vi har valt att utgå från barnet själv. Barns rättigheter, vilka de är och hur ser deras familj/ vardag ut och skapa utifrån det.

Exempel på frågeställningar:

• Hur ser första bokstaven ut i ditt namn, vem har bestämt ditt namn, vad betyder ditt namn?
• Vilka djur och maträtter börjar på samma bokstav som ditt namn?
• Var bor du, hur ser ditt hus ut?

• Vilket land bor vi i, vilket land kommer din familj ifrån, vilka är din familj?

• Vilket språk pratar du hemma och vilket språk pratar du på förskolan?

Onsdagar: Vi leker ute på gården både mer planerade/ styrda lekar och utifrån barnens egna önskemål och intressen.

Torsdagar: Utevistelse utanför gården, promenad där vi ibland går och leker på en lekplats. Ibland går vi till bollplanen och skogen. Vi erbjuder dans/ gympa och hinderbana t.ex.

Sagostund har äldre Pandagruppen innan lunch varje dag från 11.00.

Där läser vi och diskuterar utifrån handlingen i boken, pratar runt bilderna, tränar på att återberätta med egna ord. Ibland återkopplar vi det vi läst om med att göra skapande(måla) utifrån det vi läst om.

Ofta får barnen rösta om vilken bok vi ska läsa, det utvecklar barnens förmåga till delaktighet och inflytande, vi pratar om rösträtt och att alla har rätt att vara med och påverka och tycka till om olika saker.

Vi ser fram emot en fortsatt rolig och givande vårtermin med alla härliga barn!
Med vänliga hälsningar, Iman och Alexandra.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: